Sự khác biệt giữa Typical và Advanced Scalability Modes

Thử thách

Hiểu được sự khác nhau giữa các chế độ Typical và Advanced Scalability.

Nguyên nhân

Tùy thuộc vào kích thước của môi trường ảo được quản lý, bạn có thể chọn các loại cài đặt Veeam ONE sau đây:

Typical – loại cài đặt này được khuyến cáo cho các môi trường vừa và nhỏ, với tối đa 100 máy chủ và 1500 máy ảo

Advanced Scalability – loại cài đặt này được khuyến khích cho các môi trường lớn với hơn 100 máy chủ và 1500 máy ảo

Loại cài đặt được xác định bởi một tập hợp các thông số cấu hình xác định hành vi Veeam ONE trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như thu thập dữ liệu và các vấn đề khác. Chọn loại cài đặt thích hợp cho phép bạn tối ưu hóa việc theo dõi và báo cáo hiệu suất và cải thiện trải nghiệm người dùng trong Veeam ONE.

Phương pháp

Để chuyển đổi giữa các chế độ, trên máy chủ Veeam One chạy ” C:\Program Files\Common Files\Veeam\Veeam ONE Settings\VeeamOneSettings.exe” > Deployment Configuration > Save > Restart Veeam One Monitor and Veeam One Reporter services.

LƯU Ý rằng dữ liệu đã thu thập trước đó sẽ không được xem lại.

Thông tin bổ sung

Thay đổi giữa các chế độ scalability ảnh hưởng đến các cài đặt sau: