Tại sao Layout của tôi bị thay đổi khi sử dụng in Raster trong Rhino cho Mac?

 

Một số người dùng sẽ thấy rằng các bản in và tệp PDF được tạo khi in từ Layout có thể bị dịch chuyển ra khỏi vị trí trên trang. Một số điều có thể ảnh hưởng đến điều này:

  • Dịch chuyển chỉ xảy ra khi sử dụng tùy chọn raster. Bản in vectơ không bị dịch chuyển
  • Có thể tránh dịch chuyển bằng cách chọn khổ giấy “không viền”
  • Có thể tránh thay đổi bằng cách chọn một máy in hiện tại khác
  • Tính năng in sang PDF cũng được chuyển đổi khi một trong những máy in này đang sử dụng trừ khi kích thước giấy không viền hoặc đầu ra vectơ được chọn

Sự cố thay đổi này đã được nhìn thấy khi sử dụng một số HP DeskJet và một số trình điều khiển máy in Canon.

Vui lòng báo cáo các sự cố máy in khác trên Discussion Forum: http://discourse.mcneel.com/c/rhino-for-mac

Biên dịch bởi Thanh Bình – Pacisoft.com.vn