Thông Tin Và Hướng Dẫn Cách Nâng Cấp Backup Exec

Sản phẩm: Backup Exec

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin bao gồm những điều kiện tiên quyết và hướng dẫn khi lên kế hoạch và thực hiện nâng cấp phiên bản Backup Exec (20.x) từ 2014 trở về sau

Hiện tại, Veritas đã cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp dành cho sản phẩm Backup Exec – bao gồm dịch vụ  thiết đặt Backup Exec, dịch vụ nâng cấp và di chuyển – dịch vụ này sẽ giúp bạn tiếp cận được với phiên bản mới nhất của Backup Exec

Với các dịch vụ đa dạng, bạn có thể tham khảo một trong những lựa chọn dưới đây:

Lựa chọn 1: Cài đặt phiên bản hiện tại của Backup Exec hoặc phiên bản trước theo yêu cầu

Lựa chọn 2: Nâng cấp Backup Exec Server lên phiên bản mới nhất

Lựa chọn 3: Di chuyển dữ liệu từ Backup Exec đang sử dụng sang Backup Exec Server mới

Để mua dịch vụ, xin vui lòng liên hệ nhân viên cung cấp phần mềm tại khu vực của bạn hoặc người đại diện tài khoản Veritas hiện tại. Click vào đây để biết thêm thông tin chi tiết

Những điều kiện tiên quyết để nâng cấp:

Các Quản trị viên Backup Exec không nên bắt đầu việc nâng cấp nếu chưa tham khảo những điều kiện tiên quyết này trước tiên:

 • Đối với tất cả các phiên bản thiết bị Backup Exec đã bị ngưng cung cấp và không thể nâng cấp lên phiên bản mới nhất, thì việc cài đặt thiết bị phải chuyển sang phần cứng mới và những khách hàng bị ảnh hưởng cần xem tài liệu về nội dung Nâng cấp và Di chuyển tại phần dưới của bài viết này.
 • Xem mẫu thực hiện nâng cấp thành công (điều này có thể cung cấp cho bạn thông tin liên quan về môi trường vận hành trên phần cứng cũ hay là việc sử dụng những phiên bản Backup Exec cũ hơn phiên bản Backup Exec 2014): Upgrading Backup Exec – Guidelines, Best Practices and Available Support
 • Kiểm tra danh sách tương thích phần cứng và phần mềm của chúng tôi (ví dụ như liệu có chống lại cấu hình của Backup Exec server và bất kỳ hệ điều hành hay ứng dụng nào cũng sẽ phải theo các hoạt động sao lưu). Truy cập các danh sách này: backupexec.com/compatibility
 • Đảm bảo rằng cá nhân chịu trách nhiệm nâng cấp cần có thể truy cập được vào Cổng cấp phép Veritas (của Hệ thống quản lý quyền truy cập Veritas/ VEMS) và nhận được quyền truy cập Backup Exec. Hướng dẫn truy cập được đính kèm file PDF dưới đây: VEMS Guide
 • Trước khi nâng cấp, hãy tải về phiên bản Backup Exec mà người thiết đặt yêu cầu và các files giấy phép Backup Exec thích hợp từ cổng truy cập. Sau khi tải xong, giải nén tệp ISO, còn đối với người cài đặt từ file ZIP thì hãy đảm bảo rằng cần phải có file cấp phép và có sẵn trên server cần được nâng cấp. Các bước để truy xuất cài đặt Backup Exec và giấy phép được cung cấp tại Article 100044376
 • Kiểm tra cấp phép, đảm bảo đã có sẵn và đã tải về từ cổng truy cập cung cấp chức năng tương tự như cấp phép đang được sử dụng trong cài đặt Backup Exec hiện có. (Backup Exec 20.3 License Guide)
 • Kiểm tra máy chủ mới chứa đủ dung lượng ổ đĩa để nâng cấp (trong quá trình cài đặt nâng cấp trên các ổ đĩa với dung lượng bị giới hạn thì có thể xuất hiện một số vấn đề, đặc biệt là nếu việc cài đặt diễn ra trên ổ đĩa C)
 • Kiểm tra dung lượng trống còn lại và khối lượng lưu trữ trùng lặp hiện có. Chú ý: Dung lượng lưu trữ trùng lặp cần phải trên 20% dung lượng trống (hoặc tối thiểu là 12%) mới đảm bảo quá trình chuyển đổi được thực hiện
 • Kiểm tra thông tin đăng nhập được sử dụng để bắt đầu các dịch vụ của Backup Exec (bao gồm: Agent Browser, Thiết bị & Truyền thông, Công cụ việc làm, Dịch vụ quản lý và các dịch vụ server). Những dịch vụ này luôn luôn phải sử dụng cùng một tài khoản quản trị và người thực hiện việc nâng cấp CẦN PHẢI có tên tài khoản và mật khẩu. QUAN TRỌNG: những dịch vụ này khi bắt đầu KHÔNG NÊN được đặt ‘Local System’, mặc dù những dịch vụ Backup Exec khác được bắt đầu bằng ‘Local System’
 • Đánh giá hoạt động công việc hiện tại để xác định khi nào là khoảng thời gian thích hợp (tốt nhất là không có công việc nào đang diễn ra) để thực hiện việc nâng cấp
 • Lên kế hoạch cho tình huống yêu cầu khởi động lại Backup Exec server trong quá trình nâng cấp 

Lưu ý: Không nhất thiết lúc nào cũng cần phải khởi động lại

Hướng dẫn nâng cấp và Duy chuyển 

Những hướng dẫn trong phần này cung cấp chi tiết từng bước nâng cấp cụ thể và những thông tin về các tình huống thực tế trong quá trình di chuyển. Những tình huống phức tạp hơn có thể yêu cầu nhiều bước hơn.