Tìm hiểu về các SKUs cho gói Maintenance Enterprise (Mới) của Symantec

Kể từ 2017, khách hàng khi trang bị các sản phẩm phần mềm Symantec Enterprise – doanh nghiệp dưới hình thức cấp phép vĩnh viễn (perpetual).

Symantec giới thiệu mô hình các SKUs mới cho gói Maintenance. Nhằm thay thế cho cách thức cấp giấy phép phần mềm của Symantec có bao gồm gói Maintenance khi trang bị đầu tiên, và được gọi chung là gói bundle, Symantec đã đổi mới, gói Maintenance của Symantec sẽ có tên/mã quản lý riêng, thuận tiện cho việc quản lý và lên ngân sách cho phần hỗ trợ kỹ thuật này.

Các đặc điểm mới của Gói Maintenance – hỗ trợ kỹ thuật bao gồm:

Giá gói Bảo trì của Symantec được tính theo giá bán của giấy phép sản phẩm phần mềm vĩnh viễn riêng lẻ. Cho phép doanh nghiệp quyền nâng cấp Phiên bản, cập nhật mới sản phẩm, bản vá lỗi, Hỗ trợ Kỹ thuật 24×7 theo chuẩn nhanh (theo thị trường) theo mức độ chuẩn phổ thông, bao gồm cập nhật nội dung bảo mật, hoặc hỗ trợ nâng cấplên hình thức bảo trì cao hơn.

Symantec đưa ra chỉ bốn cấp bậc/mức bảo trì, sử dụng chung như được mô tả dưới đây. Giúp đảm bảo khả năng hỗ trợ hiệu quả và liên tục, cho tất cả nội dung cập nhật chuẩn được yêu cầu bởi sản phẩm phần mềm để hoạt động tối ưu.

Tổng quan các mức/cấp bậc

Các loại & ý nghĩa các gói Bảo trì của Symantec Enterprise

Tìm hiểu về các SKUs cho gói Maintenance Enterprise (Mới) của Symantec

Ví dụ: Giá Maintenance Tier 3 = 125% License Price ($39 USD per user) x số lượng users.

Tên gọi và diễn giải cho các SKUs

Khách hàng khi có yêu cầu cấp giấy phép bản quyền các sản phẩm Symantec – Enterprise, sẽ được yêu cầu cấp chung với các SKUs gói Bảo trì tương ứng. Symantec phân loại các SKU của gói Maintenance cho các việc cấp quyền Mới và Gia hạn được mô tả như sau:

Mua mới

Tìm hiểu về các SKUs cho gói Maintenance Enterprise (Mới) của Symantec

Mua gia hạn

Tìm hiểu về các SKUs cho gói Maintenance Enterprise (Mới) của Symantec

Trường hợp đặc biệt

Đối với một số sản phẩm đặc biệt, Symantec bổ sung vào mã phụ cho các SKUs chung nêu trên, và được áp dụng cho các cấp quyền mới và gia hạn.

Loại SKU TIER 3”: sẽ có thêm mã phụ “PRC-CAT-SM” áp dụng cho các nhóm sản phẩm phần mềm có tính năng Protection bao gồm Symantec Endpoint Protection (SEP) và Symantec Protection Suite (SPS):

Tìm hiểu về các SKUs cho gói Maintenance Enterprise (Mới) của Symantec

“3rd Party Support”: đối với một số sản phẩm nhất định, sẽ có them mã phụ “3RD-PARTY”, giúp phân biệt các sản phẩm cần sự hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp bởi bên thứ ba mà không phải Symantec theo một ví dụ dưới đây:

Tìm hiểu về các SKUs cho gói Maintenance Enterprise (Mới) của Symantec

Thông tin quyền lợi

Không có sự thay đổi đối với quyền lợi gói Essential Support. Các khách hàng hiện được cấp quyền vĩnh viễn cho các sản phẩm phần mềm Symantec tiếp tục hưởng các quyền lợi chuẩn theo: Phiên bản Nâng cấp, cập nhật nội dung về bảo mật (cho các sản phẩm phần mềm yêu cầu cập nhật nội dung), cập nhật sản phẩm, Gói Bảo trì, Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 cũng như nhiều tài nguyên tự học và học tập bao gồm MySqantec, Cơ sở Kiến thức của Symantec, Symantec Connect và Symantec eLibrary.

Lệ Trần | Tham khảo Symantec.com