Yêu cầu hệ thống tối thiểu của AnyDesk

Xem thêm: Hiệu suất kết xuất đồ họa

Lưu ý: Hiệu suất kết xuất phụ thuộc nhiều vào card đồ họa.

Yêu cầu

  • Bộ nhớ hệ thống tối thiểu là 1GiB.
  • Nên sử dụng bộ xử lý lõi kép và bộ nhớ hệ thống 2 GiB cùng với card đồ họa tăng tốc phần cứng.
  • Direct3D hoặc ít nhất là card đồ họa có khả năng DirectDraw với bộ nhớ video 32 MiB trở lên.
  • Các hệ thống lõi đơn sẽ làm AnyDesk tự động chuyển sang chế độ hiển thị chất lượng thấp hơn (16 bit mỗi pixel) để bảo toàn tài nguyên hệ thống.
  • Nên chuyển AnyDesk sang chế độ toàn màn hình để có hiệu suất tối đa.
  • AnyDesk được hưởng lợi nếu giao diện Aero được bật trong Windows.
  • Nên cắm điện và bật màn hình cho hệ điều hành máy tính để bàn.
  • Mirror Driver trên Windows Server và Windows XP cung cấp sự gia tăng đáng kể về hiệu suất
  • Để sử dụng Mirror Driver trên các hệ thống khác, vui lòng đánh dấu chọn “Force Mirror Driver” trong tab options.
  • Ổ cứng cục bộ

Đối với các hệ điều hành được hỗ trợ, hãy xem: Cài đặt.

Biên dịch bởi Vinh Thức – Pacisoft.com