Cách để Lưu file PPT như hình ảnh Sử dụng Office 2013 trong WPS

PaciSoftCách để Lưu file PPT thành định dạng file ảnh Sử dụng Office 2013

Trong Kingsoft Office 2013, bạn có thể lưu các tập tin như hình ảnh trực tiếp. Loại hình ảnh được hỗ trợ bao gồm * .jpg, * .png, * .tif, * .bmp. Thực hiện theo các bước sau để chuyển đổi file.

Bước 1: Mở một file Presentation với Presentation 2013.

Bước 2: Vào Presentation → Save as.

Trong cửa sổ hộp thoại pop-up Save As, chọn một vị trí cho các tập tin và chọn một loại hình ảnh từ danh sách thả xuống. Xem bên dưới:

Nhấn Save.

Bước 3: Sau khi nhấn Save trong Save As ,sẽ xuất hiện bảng thông báo sau:

Chọn Every Slide

Nhấp OK

.Tất cả các slide trong bài trình bày này được lưu dưới dạng hình ảnh, trong các thư mục mà bạn đã tạo, tên được lưu như sau: Slide1.jpg, Slide2.jpg …

Leave A Comment?

nineteen + 6 =