File Roaming (WPS Cloud)

Trong WPS Office 10, WPS cung cấp tập tin Roaming; một dịch vụ tài liệu tự động sao lưu cho phép bạn truy cập vào tài liệu của bạn thông qua các chương trình, các trang web tại https://account.wps.com/, hoặc trên thiết bị iOS.

Tập tin Roaming là gì?

Khi sử dụng File Roaming, bạn tạo hoặc mở một tài liệu trong WPS Office, nó sẽ được tự động lưu trong WPS Cloud. Bạn có thể truy cập vào cùng một tài liệu để xem và chỉnh sửa nó khi bạn đăng nhập vào WPS Office trên các thiết bị iOS, hoặc trực tiếp trực tuyến tại trang web WPS Cloud.

Điểm nổi bật của File Roaming

  • tài liệu được mở sẽ được tự động lưu trong WPS Cloud. Sau khi chuyển đổi về tính năng File Roaming, văn bản mới và mở của bạn sẽ tự động được tải lên đám mây.
  • Văn Đồng bộ hóa trên máy tính và các thiết bị iOS của bạn và các trang web WPS Cloud. Sau khi đăng nhập, bạn có thể thấy trong tài khoản của bạn tất cả các tài liệu bạn mở với các thiết bị khác nhau.
  • Xem lịch sử tài liệu. Bằng cách sử dụng File Roaming, bạn có thể lưu tất cả các sửa đổi các văn bản của bạn và kiểm tra xem chúng trong lịch sử.

Làm thế nào để sử dụng File Roaming

Mở WPS, click vào nút Sign in ở góc phải trên để đăng nhập vào tài khoản của bạn. Hoặc bạn cũng có thể truy cập vào Office Space tab -> File Roaming -> click Use Now.

Bạn có thể sử dụng tài khoản Google, Facebook hoặc Twitter của bạn để đăng nhập, hoặc đăng ký với địa chỉ email của bạn:

Sau khi đăng nhập, chức năng Roaming tập tin được tự động kích hoạt. Sau đó, các tập tin bạn mở hoặc chỉnh sửa sẽ được tải lên đám mây tự động và bạn có thể kiểm tra các tập tin dưới tab Office> File Roaming hoặc bằng cách vào trang web WPS Cloud.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.