Hướng dẫn chuyển License AutoCAD

Hướng dẫn chuyển License AutoCAD

I/ Lấy lại License khỏi thiết bị

1. Chạy ứng dụng License Transfer Utility (LTU), bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trong programs ( trong search của windows ) hay applications trên MAC.

1_4_3_1_1st

2. Chọn sign in

h

3. Đăng nhập tài khoản Autodesk của bạn bằng cách điền ID và Password và chọn log in.

h

Chọn 1 trong 2 phương thức sau :

  • Private export : Đây là lựa chọn mặt định , sẽ giới hạn việc nhập license vào ID autodesk của bạn nhằm đảm bảo rằng license của bạn sẽ không bị chuyển sang 1 tài khoản nào khác. Private export sẽ tự chuyển thành Public export nếu không có license nào được nhập trong vòng 14 ngày.
  • Public export : Lựa chọn này cho phép bạn chuyển license sang một tài khoản khác đang sử dụng sản phẩm có cùng số serial number ( như chuyển cho một nhân viên cùng công ty chẳng hạn ), để lựa chọn phương thức này bạn chọn “Make the license available as a public import.

h

5. Chọn finish để hoàn tất, ngoài ra bạn có thể chọn print để in thông tin về license của bạn.

II/ Nhập License vào thiết bị mới

1. Chạy ứng dụng License Transfer Utility (LTU), bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trong programs ( trong search của windows ) hay applications trên MAC.

1_4_3_1_1st

2. Chọn sign in

h

3. Đăng nhập vào tài khoản Autodesk của bạn.

h

4. Khi đăng nhập, chương trình sẽ tự nhận License và trang thông báo kích hoạt thành công sẽ xuất hiện.

h

Biên dịch : Tạ Trung Tín

Leave A Comment?

15 − eight =