Khắc phục sự cố cài đặt Office và Office 365

Áp dụng Cho: Office 2016, Office 365, Office 365 Admin, Office 365 Small Business Admin, Office 2016 cho Mac

Khi bạn cài đặt Office không thành công, thông thường một thông báo lỗi sẽ tìm cách giải thích nguyên nhân. Bài viết này giải thích một số vấn đề thuộc loại này và cách bạn có thể khắc phục những lỗi đó.

Có rất nhiều thể loại về sự cố như
  • Những khắc phục dành cho các vấn đề cài đặt thông thường
  • Thông báo lỗi khi thử cài đặt Office
  • Các sự cố hoặc lỗi về kích hoạt hay khóa sản phẩm
  • Khắc phục sự cố trên máy Mac
  • Các sự cố về nâng cấp hoặc cập nhật khi di chuyển từ Office 2013 sang Office 2016
  • Bạn có câu hỏi hoặc vấn đề khác
Và các vấn đề chỉ dành cho người quản trị của Office 365 cho doanh nghiệp

Các sự cố sau chỉ áp dụng khi bạn là người quản trị Office 365 dành cho doanh nghiệp. Chọn sự cố của bạn từ danh sách thả xuống.

Để có đầy đủ thông tin chi tiết các sự cố, truy cập TẠI ĐÂY

Copyright © PACISOFT Solutions

Leave A Comment?

14 − 3 =