Kích hoạt Windows 10

Đối với các máy tính lần đầu tiên cài đặt, sẽ có bước nhập License key, các bạn điền Key vào và Windows sẽ active qua Internet

Đối với các máy tính đã cài đặt Windows 10 Trial hoặc bất hợp pháp, các bạn hãy sử dụng License Key được cấp phép qua VLSC  và thao tác các bước kích hoạt sau

Kích hoạt Windows 10 sau khi nâng cấp miễn phí từ Windows 7 hoặc Windows 8.1
Nếu bạn đã nâng cấp miễn phí lên Windows 10 từ thiết bị đủ điều kiện chạy bản sao chính hãng của Windows 7 hoặc Windows 8.1, Windows 10 sẽ tự động kích hoạt trực tuyến và tạo quyền kỹ thuật số cho thiết bị của bạn.
Nếu phiên bản hiện tại của Windows không kích hoạt, bạn sẽ cần nhập khóa sản phẩm để kích hoạt trước khi có thể nâng cấp lên Windows 10.
Để kiểm tra trạng thái kích hoạt cho phiên bản hiện tại của Windows:
 • Trong Windows 7, chọn nút Bắt đầu
  Hình ảnh nút Bắt đầu

  , bấm chuột phải vào Máy tính rồi chọn Thuộc tính. Trạng thái kích hoạt của bạn nằm trong Kích hoạt Windows.

 • Trong Windows 8.1, đi tới Panel Điều khiển, sau đó chọn Hệ thống và Bảo mật > Hệ thống. Trạng thái kích hoạt của bạn nằm trong Kích hoạt Windows.
Sau khi bạn hoàn thành việc nâng cấp miễn phí lên Windows 10, thiết bị của bạn sẽ tự động kích hoạt trực tuyến. Để kiểm tra trạng thái kích hoạt trong Windows 10, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Nâng cấp & bảo mật > Kích hoạt. Nếu Windows 10 chưa được kích hoạt trên thiết bị của bạn, hãy xem Nhận trợ giúp về lỗi kích hoạt Windows 10 để biết thêm thông tin.
Kích hoạt Windows 10 (Phiên bản 1511 trở lên) bằng cách sử dụng khóa sản phẩm của Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 8.1
Trong khi nâng cấp miễn phí, bạn có thể sử dụng khóa sản phẩm của Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 8.1 để kích hoạt Windows 10 (Phiên bản 1511 trở lên). Các loại khóa sản phẩm sau đây được hỗ trợ:
 • Khóa sản phẩm đi kèm trong gói sản phẩm hoặc Chứng chỉ Xác thực (COA) đi kèm với PC đã được cài đặt sẵn Windows của bạn.
 • Khóa sản phẩm được bao gồm trong email xác nhận mà bạn nhận được sau khi mua Windows từ một nhà bán lẻ trực tuyến.
 • Khóa sản phẩm có trong hộp Windows DVD đi kèm.
 • Khóa sản phẩm bạn mua bằng cách sử dụng Nâng cấp mọi lúc cho Windows hoặc Get Genuine Windows.
 • Nếu bạn mua khóa sản phẩm của Windows 8.1 Pro Pack, bạn có thể sử dụng để kích hoạt Windows 10 Pro.

Để xem thiết bị của bạn có đang chạy Windows 10 Phiên bản 1511 trở lên không, chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > Hệ thống > Thông tin về và đảm bảo rằng Phiên bản hiển thị 1511 trở lên.

Cách sử dụng khóa sản phẩm Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 8.1 để kích hoạt Windows 10:
 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Kích hoạt.
 2. Chọn Thay đổi khóa sản phẩm, sau đó nhập khóa sản phẩm gồm 25 ký tự.
Sau khi kích hoạt Windows 10, quyền kỹ thuật số sẽ được cấp cho thiết bị của bạn dựa trên khóa sản phẩm hợp lệ bạn đã nhập. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không còn phải nhập khóa sản phẩm để kích hoạt Windows 10 trên thiết bị này.
Trên một số thiết bị đã được cài đặt sẵn Windows 8 hoặc Windows 8.1, khóa sản phẩm được cung cấp trong vi chương trình của thiết bị. Trên các thiết bị này, khóa sản phẩm sẽ được xác minh trong quá trình thiết lập và sau đó phiên bản thích hợp của Windows 10 sẽ được cài đặt.
Kích hoạt Windows 10 sau khi thay đổi cấu hình phần cứng

Nếu bạn đã nâng cấp lên Windows 10 bằng bản nâng cấp miễn phí rồi sau đó thực hiện thay đổi quan trọng về phần cứng cho thiết bị của mình, chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ, Windows 10 sẽ có thể không còn được kích hoạt. Để được trợ giúp về cách kích hoạt thiết bị của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Microsoft.

Tham khảo : https://support.microsoft.com/vi-vn/help/12440/windows-10-activation

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.