Tải xuống ứng dụng Creative Cloud trên Adobe

Tải xuống ứng dụng Creative Cloud trên Adobe

Tải xuống ứng dụng đầu tiên của bạn

Chào mừng bạn đến với Creative Cloud! Để bắt đầu, chỉ cần tải ứng dụng đầu tiên của bạn từ trang web của Adobe. Ứng dụng Adobe Creative Cloud desktop dành cho máy tính để bàn – mà bạn sẽ sử dụng để quản lý tải xuống trong tương lai – được cài đặt đồng thời.

 1. Truy cập vào cửa hàng ứng dụng Adobe Creative và tìm một ứng dụng mà bạn muốn tải xuống, chẳng hạn như Photoshop.
  Creative Cloud apps catalog
 2. Nhấp vào Downloadđể cài đặt ứng dụng bạn muốn. Ứng dụng của bạn bắt đầu tải xuống.
 3. Nhấp đúp vào tệp đã tải xuống để khởi chạy trình cài đặt. Tên của tệp được tải xuống là <tên sản phẩm> _Installer.dmg trên máy Mac hoặc <productname> _Set-Up.exe trên Windows. Ví dụ: nếu bạn đã tải xuống Photoshop, tên của tệp này là (photoshop_installer.dmg) () hoặc (Trắng) photoshop_Set-Up.exe.
 4. Đăng nhập bằng ID Adobe của bạn. Nhấp vào Sign Upđể tạo một ID Adobe, nếu bạn không có tài khoản hiện có.

Sign in Adobe ID

 1. Điền vào cuộc khảo sát nhỏ xuất hiện trên màn hình của bạn và nhấp vào Continue.
  Survey
 2. Nhấp vào Start Installingđể cài đặt ứng dụng của bạn.
 3. Việc cài đặt ứng dụng của bạn bắt đầu. Bạn có thể xem thời gian ước tính còn lại để cài đặt hoàn tất.Installing app

Xin chúc mừng! Ứng dụng của bạn đã được cài đặt và chạy tự động.

Tải xuống nhiều ứng dụng hơn

Khi bạn đã tải xuống ứng dụng đầu tiên, bạn có thể sử dụng ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud  để dễ dàng duyệt, cài đặt, khởi chạy và quản lý bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ Creative Cloud.

 1. Nhấp vào biểu tượng Creative Cloud, nằm trong thanh tác vụ (Windows) hoặc thanh trình đơn Apple (Mac OS), để mở ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud. Nếu nó chưa được chọn, hãy nhấp vào tab Ứng dụng ở đầu cửa sổ.
  Creative Cloud desktop icon

Bạn sẽ thấy ứng dụng đã cài đặt của mình, cũng như danh sách ứng dụng bạn có thể duyệt và cài đặt.

 1. Trong phần Find Additional Apps, di chuyển để tìm ứng dụng bạn muốn cài đặt. Để lọc danh sách ứng dụng, hãy nhấp vào Filters & Versions.

 

 1. Click Install.

Ứng dụng của bạn sẽ bắt đầu tải xuống. Kiểm tra tiến trình tải xuống của bạn trong thanh trạng thái bên cạnh tên của ứng dụng.

 1. Để khởi chạy ứng dụng mới của bạn, tìm biểu tượng của ứng dụng và nhấp vào Open.
  Ứng dụng mới của bạn đã được cài đặt trên máy tính của bạn ở cùng vị trí mà các ứng dụng của bạn thường được cài đặt, chẳng hạn như thư mục Program Files (Windows) hoặc thư mục Applications (Mac OS). Bạn có thể truy cập nó giống như cách bạn truy cập bất kỳ ứng dụng nào trên máy tính của bạn.

Có thể bạn quan tâm: