Ứng dụng Creative Cloud xuất hiện bản dùng thử sau khi người dùng áp dụng các bản cập nhật

Ứng dụng Creative Cloud xuất hiện bản dùng thử sau khi người dùng áp dụng các bản cập nhật

Vấn đề: Khi người dùng chấp nhận một cập nhật lớn cho các ứng dụng Creative Cloud, giấy phép của họ quay trở lại để dùng thử.

Creative Cloud  trên nền tảng sáng tạo, một sản phẩm cho phép tất cả các mảng của các phần mềm có sẵn sẽ là một phần của mô hình đăng ký theo dạng gói cước hàng tháng. Đây là một động thái kinh doanh thông minh của Adobe và cũng là một việc giao dịch tốt cho các nhà thiết kế.

Trong các môi trường mà Creative Cloud đã được triển khai với một gói hàng hoá và tùy chọn cho phép người dùng quản trị viên tự áp dụng bản cập nhật đã được chọn trong Creative Cloud Packager, lỗi cấp phép có thể xảy ra dẫn đến các ứng dụng xuất hiện dưới dạng thử nghiệm. Điều này có thể xảy ra khi người dùng chọn áp dụng các cập nhật chủ yếu, ví dụ: Cập nhật CC 2014 đến CC 2015, những cập nhật này sẽ xuất hiện dưới dạng các phiên bản dùng thử.

Giải pháp: Reserialize các máy trạm bị ảnh hưởng sử dụng một tập tin giấy phép

Sử dụng Trình tạo Creative Cloud để tạo tệp giấy phép cập nhật. Áp dụng tệp giấy phép này cho các máy trạm bị ảnh hưởng. Các bước để thực hiện thủ tục này được nêu ở đây.

Lưu ý: Bạn không cần phải triển khai lại các ứng dụng đầy đủ. Áp dụng tệp giấy phép có quyền quản trị sẽ sửa chữa việc kích hoạt sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm:

Tagged: