Update Creative Cloud apps

PaciSoft – Update Creative Cloud apps

 

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về việc cập nhật các ứng dụng cho các phiên bản Adobe Creative Cloud  2015, vào xem Update apps to Creative Cloud 2015.
 • Bạn có thể tìm thấy các thông báo cập nhật ứng dụng trên máy tính. Các thông báo xuất hiện trên biểu tượng ứng dụng máy tính Creative Cloud trong thanh tác vụ (Windows) hoặc dưới các biểu tượng trên thanh menu Apple (Mac OS).

  Creative Cloud update notification

  Mở ứng dụng Creative click vào biểu tượng Creative Cloud.

  Creative Cloud desktop app icon

   Các ứng dụng Creative Cloud hiển thị các cập nhật có sẵn. Phiên bản mới nhất xuất hiện. Nếu không có bản cập nhật được liệt kê, nhấn vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải, sau đó chọn Check for App Updates từ menu pop-up.

  Choose Check for App Updates

   

  Chọn ứng dụng bạn muốn update rồi click  Update.

  Click Update

  Để update tất cả ứng dụng cùng lúc, click Update All.

  Các ứng dụng download và update tự động.

  Click Update all apps

   

  Lưu ý: Theo mặc định, khi bạn cài đặt một ứng dụng mới Creative Clound 2015, nó sẽ loại bỏ các phiên bản trước của các ứng dụng trên máy tính của bạn. Nếu bạn muốn giữ lại các phiên bản trước đó của bạn cài đặt, nhấn Advanced Options và bỏ chọn Remove old verions hộp kiểm trong bản cập nhật hộp thoại xác nhận.

  Bạn có thể chọn để có nhiều phiên bản cùng một ứng dụng chạy đồng thời trên máy tính trừ Adobe Acrobat. Khi cài đặt Adobe Acrobat XI hoặc Acrobat DC sẽ gỡ bỏ cài đặt bất kỳ phiên bản trước của Adobe Acrobat.

  Lưu ý:

  Chạy Mac OS nếu cần thêm sự giúp đỡ xem Creative Cloud 2015 Mac OS support.

  Yêu cầu hệ thống sản phẩm cho Creative Cloud desktop app và Creative Cloud khác , xem System requirement.

Leave A Comment?

two × three =