Cảm biến trong PRTG

Trong PRTG “Cảm biến” là các yếu tố giám sát cơ bản. Một cảm biến thường theo dõi một giá trị đo được trong mạng của bạn, ví dụ: lưu lượng của một cổng chuyển đổi, tải CPU của máy chủ, không gian trống của ổ đĩa.

Trung bình bạn cần khoảng 5-10 cảm biến cho mỗi máy chủ hoặc một cảm biến trên mỗi cổng chuyển đổi.

Tất cả các giấy phép của PRTG chỉ khác nhau bởi số lượng cảm biến tối đa mà bạn có thể theo dõi (ngoài điều này, tất cả các giấy phép đều cung cấp cùng chức năng), xem bảng giá PRTG để biết chi tiết. BTW: Khi bạn mua một giấy phép bây giờ, bạn có thể nâng cấp lên một giấy phép lớn hơn bất cứ lúc nào bằng cách trả chênh lệch giá.

PRTG cung cấp hơn 200 loại cảm biến (xem: Danh sách các loại cảm biến có sẵn), mỗi loại được tính là một “cảm biến”.

Ví dụ về cảm biến

Ví dụ: khi giám sát tường lửa, máy chủ Exchange và máy in, bạn có thể sử dụng các cảm biến sau.

Device Possible Sensors *
FIREWALL Ping
Interface #01
Interface #02
Interface #03
Interface #04
Interface #05
Interface #06
CPU Idle Percent
DNS
UDP Datagrams In
UDP Datagrams Out
SNMP Messages In
SNMP Messages Out
HTTP
EXCHANGE SERVER Ping
CPU Load Processor 1
CPU Load Processor 2
RAM Memory
Network Card Traffic
Disk Free
SMTP
IMAP
POP3
RDP
MSExchange Mailbox Send Queue Size
MSExchange Mailbox Receive Queue Size
POP3 Round Trip
Fan 1 Speed
Fan 2 Speed
Disk Array
Board Temperature
PRINTER Toner Status
Paper Status
Jam Status

Liên hệ Pacisoft nếu bạn có bất kì thắc mắc nào về PRTG.

Xem thêm: