Demo và đăng ký dùng thử Kaizala

Chào mừng bạn đến với trang Microsoft Kaizala Demo

Microsoft Kaizala là một ứng dụng trò chuyện đơn giản và an toàn cho công việc. Đăng ký rất dễ dàng bằng cách sử dụng số điện thoại của bạn để bạn có thể trò chuyện, điều phối, quản lý công việc và hơn thế nữa cho cả bên nội bộ và bên ngoài tổ chức của bạn.

Trong bản trình diễn tương tác này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về các tính năng chính của Microsoft Kaizala và cách sử dụng ứng dụng này.

Truy cập Kaizala Interactive Demo: https://kaizalademo.office.com

Dành cho Mobile App    |   Extensibility     |   Management Portal

Đăng ký dùng thử

Nếu đã Mua Office 365, bạn sẽ nhận được ứng dụng này trong bộ O365 (cần đăng nhập quản trị viên và gán cho các User quyền sử dụng Kaizala với TK 365)

Nếu chưa mua, bạn có thể dùng thử bản bản PRO theo LINK SAU

Thiết bị hỗ trợ Microsoft Kaizala
  • Android điện thoại chạy Android 4.3 hoặc cao hơn.
  • Điện thoại iOS chạy iOS 9.0 hoặc cao hơn.
  • Windows điện thoại chạy Windows 10 phiên bản 10240.0 hoặc cao hơn.

Bạn sẽ cần thêm một kết nối không dây hoặc 3G, 4G để sử dụng Microsoft Kaizala. Microsoft Kaizala không hỗ trợ máy tính bảng chỉ chạy Wi-Fi.

Download trên Mobile

Tải xuống ứng dụng Kaizala dành cho thiết bị di động cho iPhone    Tải xuống ứng dụng Kaizala dành cho thiết bị di động cho Android

Đăng ký Trial Pro: https://signup.microsoft.com/Signup?OfferId=ebe94500-8c76-457c-8d3f-eb40ce524bc0&culture=vi-VN&country=VN&ali=1

Bản dùng thử Microsoft Kaizala Pro | Có Kỳ hạn 1 tháng

Xác minh và quản lý Account

Xác minh số điện thoại của bạn

Bạn có thể nhận được cuộc gọi điện thoại và tin nhắn văn bản trên số điện thoại mà bạn đang cố gắng để xác minh. Một tài khoản Microsoft Kaizala chỉ có thể được kiểm chứng bằng cách sử dụng một số điện thoại, trên một thiết bị. Nếu bạn cố gắng sử dụng Kaizala với cùng số điện thoại trên nhiều thiết bị điện thoại , bạn sẽ được đăng xuất từ tất cả các điện thoại trước đó. Ngoài ra, tất cả các dữ liệu Kaizala trên tất cả các thiết bị trước đó sẽ bị xóa. Lưu ý!

Quản lý tài khoản của bạn hồ sơ và làm việc tại Kaizala

Thay đổi hồ sơ của bạn trong các ứng dụng Kaizala bằng cách vào trang hồ sơ . Bạn có thể thay đổi thông tin như hình ảnh của bạn, Hiển thị tên và địa chỉ email của bạn. Bạn cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản Office 365 hoặc trường tài khoản từ tiểu sử của bạn. Khi bạn làm như vậy, những người khác Kaizala các người dùng trong tổ chức của bạn sẽ có thể để xem bạn và cộng tác với bạn. Bạn sẽ thấy một trang tổ chức từ nơi mà bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện hoặc tạo một nhóm.

Xem thêm cách dùng tại đây

Truy cập trên web

(Phải xác minh Code qua điện thoại) Kaizala Web https://webapp.kaiza.la/Account/Webapp

© PACISOFT Vietnam