Hiển thị PDF trong trình duyệt | Acrobat DC, Acrobat Reader DC.

PaciSoft – Hiển thị PDF trong trình duyệt | Acrobat DC, Acrobat Reader DC.

Internet Explorer 8 và sau.

 • Mở Internet Explorer, và chọn Tools > Manage Add-ons.

 • Dướir Add-on Types, chọn Toolbars and Extensions.

 • Trong menu Show, chọn All Add-ons.

  Manage Add-ons in Internet Explorer

  Select All Add-ons from the Show menu in the Manage Add-ons dialog box.


 • Trong danh sách add-ons, chọn Adobe PDF Reader.

  Chú ý:

  Nếu bạn chưa nhìn thấy Adobe PDF Reader add-on, hãy thử các tùy chọn khác. Ví dụ, trên một vài hệ thống, xuất hiện add-on khi bạn chọn Run Without Permission.

 • Chọn nút Enable hoặc Disable (chuyển đổi trạng thái phụ thuộc vào add-on):

  Enable thiết lập Adobe PDF Reader add-on để mở file PDF trong trình duyệt.

  Disable tắt add-on không cho mở PDF trong trinh duyệt

  Enable or Disable Adobe PDF Reader

  Select Adobe PDF Reader, and click the Enable/Disable button.


  Để biết thêm thông tin, xem các chủ đề trợ giúp Internet Explorer Manage add-ons in Internet Explorer.

Microsoft Edge

Microsoft Windows 10 sẽ hoạt động cả 2 trình duyệt: Internet Explorer 11 và trình duyệt Edge mới.

Trình duyệt Edge sẽ là trình duyệt mặc định, Internet Explorer 11 sẽ hỗ trợ tiến trình gelacy. Trình duyệt Edge mới không hỗ trợ bất kì vấn đề nào cho ActiveX plug-ins. Vì vậy, Acrobat/Reader plug-in không làm việc với Edge. Để biết thêm thông tin, xem Change in support for Acrobat and Reader plug-ins in modern web browsers.

Sử dụng Internet Explorer 11 để mở PDFs. Bật tính năng Acrobat/Reader plug-in trong Internet Explorer,xem các bước ở trước.

Mozilla Firefox

 • Cọn Tools > Add-ons.

 • Trong cửa sổ Add-ons Manager, click vào tab Plugins sau đó chọn Adobe Acrobat hoặc Adobe Reader.

 • Chọn ứng dụng bên thanh thả xuống cạnh tên của plug-in.

  Always Activate thiết lập plug-in để mở PDFs trong trình duyệt.

  Ask to Activate nhắc nhở mở plug-in trong khi mở PDFs trong trình duyệt

  Never Activate tắt plug-in không thể mở PDFs trong trình duyệt

  Plugins in Firefox

  Select the Acrobat or Reader plugin in the Add-ons Manager.


  Thông tin chi tiết, xem chủ đề trợ giúp Mozilla Firefox Using a PDF Reader Plug-i

Google Chrome:

Chrome và Acrobat không tương thích với nhau. Acrobat/Reader plug-in cho Google Chrome dựa vào công nghệ Netscape API Plug-In(NPAPI). Với tính năng ghi đè vượt trội của người sử dụng, Google thông báo trong tháng 4.2015 NPAPI plug-in support would be disabled sẽ được tắt mặc định trong trình duyệt web Google Chrome. Trong tháng 9.2015, xóa hoàn toàn hỗ trợ NPAPI dành cho trình duyệt web Google Chrome

Apple Safari: 

Xem PDFs xới Safari, bạn làm theo các bước sau:

 • Cài đặt preferences Safari để sử dụng Adobe Reader plug-in
 • Disable AdobePDFViewer plug-in để Safari mặc định xem PDF

Cài đặt Preferences sử dụng Adobe Reader plug-in để xem PDFs

 • Vào Safari và chọn Preferences.

  Safari Preferences

 • Trong cửa sổ Preferences, chọn Security và chọn nút Website Settings cho Internet plug-ins.

  Website Settings

   

 • Chọn Adobe Reader trong danh sách plug-ins.

  Dưới tùy chọn When visiting other Websites, trong danh sách thả xuống, chọn Allow Always và chọn Done.

  Allow Adobe Reader for Websites

  Chú ý:

  Bạn sẽ cài đặt Adobe Reader plug-in để xem PDFs

Tắt plug-in Adobe PDFViewer để sử dụng Safari PDF viewer.

Bạn phải có quyền root để thay đổi Safari plug-ins. Để hiển thị PDFs sử dụng Safari PDF viewer, bạn phải tắt Adobe PDF Viewer.

 • Thoát Safari.

 • Đăng nhập bằng user root. User root có thể thay đổi files của hệ thống vì vậy không được kích hoạt mặc định. Xem thêm thông tin và hướng dẫn từ tài liệu Apple: Enabling and using the “root” user in Mac OS X or OS X Mountain Lion: Enable and disable the root user.

 • Chọn Go > Go To Folder.

  Choose Go to Folder

 • Nhập /Library trong file Go to the Folder, và click Go.

  Type Library

 • Tạo folder mới trong folder Library, có tên là Internet Plug-ins Disabled.

  Create a new folder

 • Mở Internet Plug-ins folder, di chuyển cả AdobePDFViewer.plugin và theAdobePDFViewerNPAPI.plugin trong folder mới Internet Plug-ins Disabled.

  Open the internet plug-ins folder

  Chú ý:

  Nếu cả hai AdobePDFViewer plug-ins trong folder Internet Plug-ins, kéo vào thùng rác. Bạn có thể yêu cầu nhập tên và mật khẩu.

  Để biết thêm thông tin tắt tính năng và xóa plug-ins , xem  Apple Safari help.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.