Hướng dẫn cài đặt License Client

PACISOFT Hướng dẫn cài đặt License Client

1.Download KeyShot Pro Floating.

2.Chạy KeyShot Pro Floating.

hinh1

3.Xác định number của port và server client sau “@”. vd : 27000@Bruno-Laptop.

hinh1

ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng địa chỉ IP của server như sau : 27000@192.168.1.123.

hinh1

4.Click OK, thông tin của server bây giờ đã được KeyShot lưu lại.

hinh1

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.