Hướng dẫn chuyển license code thành license file

PACISOFT – Hướng dẫn chuyển license code thành license file

Trong Kaspersky bạn có thể chuyển code kích hoạt thành file kích hoạt ( chỉ người dùng bản doanh nghiệp mới có thể sử dụng tính năng này ). Cách thực hiện :

1.Vào trang : https://activation.kaspersky.com

2.Điền code kích  hoạt của bạn vào, nhập ký tự như hình vào khung rồi chọn next.

hinh1

3.Nhập địa chỉ e-mail của bạn và click Get key by email.

hinh1

Một thông báo sẽ xuất hiện rằng File kích hoạt license sẽ được gửi đến email của bạn.

hinh1

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.