Hướng dẫn khi gặp lỗi “Unable to load object or content” khi kết nối với proxy của Trend Micro Web Security (TMWS)

Sản phẩm/ Phiên bản: Trend Micro Web Security 

TÓM TẮT

Bài viết này giúp giải quyết vấn đề truy cập trang web khi kết nối với proxy TMWS. Một số đối tượng, phần và nội dung có thể không được hiển thị ngay cả khi trang web được truy xuất thành công.  Sau đây có thể là một vài nguyên do:

 • Có một chính sách đang ngăn chặn quyền truy cập của một thành phần nhất định trong trang web.
 • Trang web đó đã hạn chế rằng chỉ cho phép một số địa chỉ IP truy cập vào. Trong một số trường hợp, một máy chủ trang web trên mạng internet sử dụng chức năng định vị địa lí dựa trên IP. Điều này có thể gây ra một số vấn đề với việc máy chủ TMWS truy cập các trang web đó, do khác với vị trí địa lí của chúng tôi trên hệ thống đám mây.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1. Xác định URL của thành phần trang web lỗi

1. Sử dụng công cụ kiểm tra mạng của trình duyệt để lấy URL của thành phần

a. Truy cập trang web sử dụng trình duyệt bất kì.

b. Nhấp chuột phải trên vùng bất kì trên trang web, sau đó chọn tùy chọn Inspect.
-> Ngoài ra, bạn có thể nhấn tổ hợp Ctrl + Shift+ I hoặc F12 trên bàn phím.

c. Nhấp trên tab Network, sau đó tải lại trang.

d. Các thành phần không thể tải sẽ xuất hiện bằng dòng chữ màu đỏ, hoặc sẽ hiện trạng thái báo lỗi mạng (VD: Blocked, Restricted, 403,v.v ).  Ảnh chụp màn hình sau sẽ thể hiện cách nó hiển thị trên Google Chrome.

2. Sao chép URL bị hạn chế

a. Nhấp chuột phải vào URL bị chặn

b. Chọn Copy > Copy link address.

Bước 2. Loại trừ URL khỏi chính sách TMWS

> Cách 1: Thêm URL vào máy chủ và tên miền được bỏ qua.

Phương pháp loại trừ này sẽ sử dụng tệp PAC để bỏ qua URL

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị viên của TMWS
  2. Điều hướng đến Administration > tệp PAC.
  3. Nhấn chọn tệp PAC được sử dụng.
  4. Trong phần “Bypass proxy for these hosts & domains”, Thêm URL mong muốn từ Bước 1: Xác định URL của thành phần trang web lỗi.

  5. Nhấn Add và chọn Save.
> Cách 2: Loại trừ URL trên chính sách hạn chế quyền truy cập TMWS cụ thể

Cách này thường áp dụng cho một trang web bị hạn chế với trạng thái lỗi 403. Trend Micro sử dụng hệ thống xếp hàng để phân loại trang web và điều cần thiết là để biết phân loại của trang web. Để xác định danh mục của trang web, hãy truy cập Trung tâm độ an toàn trang web của Trend Micro.

Khi chúng tôi có phân loại của trang web, chúng tôi có thể xác định danh mục URL phù hợp để loại trừ khỏi một chính sách nhất định.

Để định cấu hình loại trừ khỏi một chính sách TMWS, bạn cũng có thể tham khảo Loại trừ định cấu hình trang web khỏi chính sách Trend Micro Web Security (TMWS)

Biên dịch bởi Thanh Hiền – Help.pacisoft.com