Hướng dẫn lấy key hoặc licensing tại My.Veritas.com

Pacisoft – Hướng dẫn lấy key hoặc Licensing tại My.Veritas.com.

1.Đăng nhập vào MyVeritas tại my.veritas.com

2.Chọn Licensing.

3.Chọn Entitlements.

4.Chọn hoặc tìm kiếm.

5.Nhấp vào ID Entitlement thích hợp.

6.Chọn Get a Key.

7.Chọn Generate Key.

8.Nhập số lượng mong muốn.

9.Chọn Generate.

10.Các key bản quyền sẽ được hiển thị, hoặc tùy chọn để tải về các tập tin Licensing.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.