Hướng dẫn sử dụng Creative Cloud Libraries trong Adobe Muse

Hướng dẫn sử dụng Creative Cloud Libraries trong Adobe Muse

Video giới thiệu Creative Cloud Libraries trong Adobe Muse

 

The CC Libraries panel

2A.Search drop-down list

B.Pop-up menu

C.Delete Assets icon

D.Add Color icon

E.Add Graphic icon

Trong Pop-up menu gồm:

 • Create New Library: Cho phép tạo Creative Cloud Libraries từ bên trong Adobe Muse.
 • Collaborate: Cho phép chia sẻ thư viện với những người dùng Creative Cloud khác. Để xem, chỉnh sửa và sử dụng các nội dung này.
 • Share Link: Cho phép chia sẻ các liên kết đến thư viện một cách công khai hoặc riêng tư. Để chọn người dùng Creative Cloud.
 • Rename <library>: Cho phép bạn đổi tên các thư viện.
 • Delete <library>: Cho phép bạn xóa các thư viện.
 • Sort By Date: Sắp xếp assets trước ngày mà thêm vào hoặc mua.
 • Sort By Name: Sắp xếp các assets theo thứ tự bảng chữ cái.
 • View On Website: Mở tất cả library assets trong trình duyệt mặc định.

Cách thêm assets vào CC Libraries: Có 4 cách

1.Thêm assets từ Adobe Stock

Để tìm kiếm Adobe Stock assets trong Adobe Muse

Bước 1: Mở CC Libraries panel

Bước 2: Chọn Adobe Stock trong Search drop-down list.

2

Bước 3: Trong ô tìm kiếm, gõ tên của hình ảnh hoặc một chủ đề chung. Ví dụ “time”.

Sau đó thực hiện các công việc sau:

 • Mua một license ngay lập tức và thêm assets vào thư viện. Sau đó bạn có thể kéo assets từ panel đến dự án.
 • Kích chuột phải vào hình ảnh chọn Save Preview To. Để xem trước (watermark) phiên bản không có license.
 • Để mua license kích chuột phải vào asset và chọn Buy Image.

2

2.Thêm assets từ những ứng dụng Creative Cloud khác

Bạn có thể tạo assets từ những ứng dụng Creative Cloud khác. Như Photoshop, Capture và tái sử dụng các assets trong Adobe Muse.

Bước 1: Mở ứng dụng bạn thích

Bước 2: Chọn assets bạn muốn thêm vào Creative Cloud library. Kéo assets vào Libraries panel.

3.Thêm ảnh động từ Animate CC

Bước 1: Tạo các ảnh động cần thiết trong Animate CC.

Cấu hình các ảnh động như kích thước, autoplay.

Bước 2: Trong CC Libraries panel, nhấp vào biểu tượng dấu cộng để thêm các hình ảnh động vào thư viện.

2

Bước 3: Chọn Entire Animation, sau đó chọn Add.

Bước 4: Tắt Animate CC và mở Adobe Muse. Những file ảnh động được biểu hiện bằng nhãn “An”.

2

Bước 5: Để sử dụng các ảnh động trong Adobe Muse website. Hãy để chúng ở chế độ Design view.

Để thiết lập ảnh động ở dạng Linked asset. Nhấp chuột phải và chọn Place Linked.

4.Thêm asset từ Adobe Muse vào Libraries CC

Bước 1: Chọn asset bạn muốn thêm vào CC Libraries trong Adobe Muse Project panel.

Bước 2: Thực hiện một trong hai lệnh sau đây:

 • Chọn (A) để thêm một graphic vào CC Libraries.
 • Chọn (B) để thêm một màu sắc vào CC Libraries.

2

Sử dụng asset trong Adobe Muse

Bạn có thể sử dụng asset như màu sắc, graphic, ảnh động. Bằng cách sử dụng CC Libraries panel trong Adobe Muse.

1.Cách sử dụng Graphics ảnh động

Dưới 2 dạng là “linked assets” hoặc “copied assets”

 • Nhập asset vào Adobe Muse bằng một trong các cách sau:

-Kéo asset từ CC Libraries panel đến Design View.

-Kích chuột phải vào asset. Chọn Place Linked.

-Kích chuột phải vào các asset. Chọn Place Copy.. Lưu ý rằng tùy chọn Nơi Copy là không có sẵn cho hình ảnh động.

2

2.Cách sử dụng màu sắc
 • Set as fill or background fill

Bước 1:Trong Adobe Muse project panel, chọn một trong 2 cách:

-Chọn object hoặc frame muốn stroke or fill.

-Chọn trang muốn background fill.

Bước 2: Trong CC Libraries panel chọn một trong 2 cách:

-Click chuột phải vào màu muốn fill hoặc stroke. Sau đó chọn Set Color.

-Click vào màu muốn fill

 • Set as text color

-Chọn đoạn văn bản muốn tô màu

-Chọn màu trong CC Libraries panel

 • Add to Swatches panel

-Click chuột phải vào màu sắc mà bạn muốn thêm vào Swatches panel.

-Chọn Add to Swatches.

– Để thêm nhiều màu sắc vào Swatches panel. Nhấn Shift và chọn màu sắc. Nhấn chuột phải và chọn Add to Swatches.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.