[Keyshot] Nhận thông báo qua email trong Network Rendering

Pacisoft.com gửi đến bạn đọc bài viết về tính năng nhận thông báo qua email trong Keyshot Network Rendering. 

Để Keyshot Network Rendering có thể gửi thông báo đến bạn, bạn phải bật thông báo Email bằng cách chọn Enable Email Notifications trong cài đặt Network Configurator, Email Settings trên trình quản lý.

Ở đó bạn cần nhập email Quản trị viên và thiết lập tài khoản email cho thư đi. Bạn có thể ghé thăm bài viết Thiết lập Manager để biết thêm thông tin về khoản này.

Thông báo của quản trị viên

Khi thông báo email được bật, quản trị viên có thể chọn thông báo nào họ muốn nhận được. Chẳng hạn như khi giấy phép sắp hết hạn hoặc khi có lỗi trong hệ thống.

Thông báo của người dùng

Người dùng Network Rendering cũng có thể được thông báo khi công việc đã xong hoặc thất bại. Điều này đòi hỏi người dùng phải đăng nhập vào tài khoản khi gửi công việc. Bên cạnh đó, họ đã điền email trong cài đặt người dùng của họ.

Các bước sau đây hướng dẫn thêm địa chỉ email vào thiết lập người dùng

  1. Đăng nhập vào trình Monitor File > Log In
  2. Bấm mũi tên bên cạnh tên người dùng của bạn ở góc trên bên phải màn hình và chọn User Settings
  3. Chọn tài khoản của bạn trong danh sách
  4. Nhập hoặc sửa địa chỉ email liên kết với tài khoản người dùng của bạn

Trên đây là thông tin hướng dẫn cài đặt thông báo Email cho cả quản trị viên và người dùng mạng. Để xem thêm nhiều bài viết hay về hãng Keyshot, mời bạn đọc truy cập tại đây.

Biên dịch bởi Ngọc Ly- Pacisoft.com