Khắc phục lỗi không mở được Windows Server Backup khi đã cài đặt

Khắc phục lỗi không mở được Windows Server Backup khi đã cài đặt

Vấn đề :

Sau khi đã thêm role Windows Server Backup nhưng không thể mở/kích hoạt tính năng Backup trên Server hoặc xuất hiện lỗi Windows cannot find ‘wbadmin.msc’.

jane

Windows Server Backup đã được cài đặt

jane

Không thể sử dụng Windows Server Backup

Nguyên nhân :

do trong thư mục system 32  đã bị xóa ( hoặc bị mất ) file wbadmin.msc.

Cách khắc phục :

cài đặt 2 feature là Network Load Balancing và Windows Server Backup.

jane

jane

 

Việc cài đặt Network Load BalancingWindows Server Backup cùng lúc sẽ giúp khởi tạo lại filewbadmin.msc.

Kết quả :

jane

jane

Tạ Trung Tín

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.