Khắc phục lỗi ‘Virus signature database update ended with an error’

PACISOFT – Khắc phục lỗi “Virus signature database update ended with an error”

Vấn đề

  • Không thể Active các sản phẩm ESET sau khi cập nhật tự động.
  • Xóa cache của Update.
  • Xuất hiện bảng thông báo lỗi “Virus signature database update ended with an error” như hình :

hinh1

Cách khắc phục

1.Kiểm tra lại kết nối internet.

2.Mở ESET Smart Security or ESET NOD32 Antivirus.

3.Nhấn F5 để mở mục Advanced setup.

4.Chọn Update General, click Clear, rồi chọn OK. Nếu không thể nhấn vào Clear, bạn hãy khởi động lại máy tính và chạy lại chương trình.

hinh1

5.Khởi động lại máy tính.

6.Mở cửa sổ chương trình chính và chọn UpdateUpdate now.

hinh1

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.