Khắc phục sự cố đăng nhập vào tài khoản ID Adobe.

PaciSoft – Khắc phục sự cố đăng nhập và tài khoản ID Adobe

Quên password
Nếu bạn quên password hoặc báo lỗi “Adobe ID and password don’t match,” bạn có thể thiết lập lại password thông qua địa chỉ email hoặc số phone. Làm các bước sau:

Chú ý:

Để biết thông tin tổng quát về việc sử dụng  tài khoản Adobe ID, xem Manage your Adobe ID account

Forgot password

 • Trong cửa sổ Forgot password, nhập địa chỉ email liên quan đến ID Adobe và click Next.

Request password change

Chú ý:

Không thể xóa text trong field  “Email address”.  Chỉ cần nhấp vào field và nhập email.

Nếu nhận được lỗi “The provided email address could not be matched to an account on file,” hãy thử lại địa chỉ email khác. Nếu bạn không nhớ địa chỉ email, contact us.

 • Trong cửa sổ Reset your password, chọn how you want to reset your password, sử dụng email hoặc phone, and click Next.

Lưu ý: Nếu bạn không có một số phone trùng với tài khoản ID Adobe, bạn sẽ không nhìn thấy một cửa sổ Reset your password. Thay vào đó, một tin nhắn sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập trong bước 3. Để thêm một số điện thoại khôi phục tài khoản, xem Manage your Adobe ID account.

Reset password - options

Nếu bạn chọn thiết lập lại mật khẩu của bạn sử dụng email, Adobe sẽ gửi một email cùng với hướng dẫn để thiết lập lại mật khẩu. Nếu chọn thiết lập lại mật khẩu bằng cách sử dụng số phone, Adobe sẽ gửi một mã xác minh tới số điện thoại.

Chú ý:

Nếu bạn không thấy email từ Adobe trong hộp thư đến, kiểm tra thư mục Spam hoặc Junk, hoặc xem Didn’t receive expected email from Adobe. Không có quyền truy cập vào email. Xem Can’t access email.

Nếu bạn chọn thiết lập lại password bằng số phone,  nhập six-digit code được gửi về số phone của bạn, click Verify.

Verification code received on phone

Nếu bạn chọn thiết lập lại password bằng địa chỉ email, click vào link trong email Adobe gửi cho bạn.

 1. Trong cửa sổ Reset your password, nhập password mới 2 lần, click Reset My Password.

Reset password and confirm

Quên ID Adobe

ID Adobe là địa chỉ email ban đầu mà bạn sử dụng để bắt đầu dùng thử, membership hoặc mua các ứng dụng hoặc dịch vụ của Adobe

 • Vào Adobe ID account sign-in và thử đăng nhập địa chỉ email lần đầu tiên.
 • Nếu bạn nhận được lỗi, “The Adobe ID and password do not match,” thử nhập địa chỉ mail khác
 • Nếu bạn không chắc mật khẩu sai hay email sai, resetting your password. Nếu bạn nhận được lỗi, “The provided email address could not be matched to an account on file,” thử nhập địa chỉ mail khác. Nếu địa chỉ email được xác nhận, tiếp tục và thay đổi password để truy cập vào tài khoản.

Chú ý: 

Luôn luôn sử dụng cùng ID Adobe để giữ cho tất cả memberships, sản phẩm Adobe đính kèm với một tài khoản duy nhất

Không thể truy cập vào mail

Hãy thử các bước sau nếu không thể truy cập vào tài khoản email của bạn:

 • Nếu bạn biết mật khẩu Adobe ID được đính kèm theo tài khoản email bạn không thể truy cập vào,sign in tài khoản Adobe và change your email address.
 • Nếu bạn không biết mật khẩu Adobe ID được đính kèm theo tài khoản email bạn không thể truy cập vào, contact us.

Nhiều ID Adode

Luôn luôn sử dụng cùng ID Adobe  (địa chỉ email) khi bạn mua một mới thành viên, kế hoạch, sản phẩm, đăng ký, hoặc dịch vụ từ Adobe.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có nhiều Adobe ID đính kèm với các địa chỉ email khác nhau hoặc không rõ ràng địa chỉ email nào liên quan đến membership hoặc mua sản phẩm, contact us.

Vẫn không thể đăng nhập:

 • Hãy thử một trình duyệt khác.
 • Bật cookie trong trình duyệt, xóa các tập tin cookie và bộ nhớ cache. Xem tài liệu trình duyệt để được hướng dẫn.
 • Nếu bạn không nhìn thấy các email được gửi từ Adobe, kiểm tra thư mục Spam hoặc Junk, xem Didn’t receive expected Adobe email.
 • Nhập lại email và mật khẩu của bạn. Hãy chắc chắn đã tắt Caps Lock và Num Lock.