Không khởi động được Lightroom trong Windows

PaciSoft – Không khởi động được Lightroom trong Windows

Lightroom cố gắng để bắt đầu,  được hiển thị trong Task Manager cho một vài giây sau đó biến mất.

  • Event Viewer cho thấy các module MSVCR120.dll lỗi

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.