Kích hoạt RadMin

Chỉ Radmin Server 3 yêu cầu kích hoạt sau thời gian dùng thử 30 ngày. Nếu bạn không kích hoạt phần mềm sau 30 ngày, bạn sẽ không thể sử dụng nó. Sau khi mua giấy phép, bạn sẽ nhận được khóa cấp phép của mình. Sử dụng nó để kích hoạt Radmin Server 3.

Khóa cấp phép cho Radmin 3 có giá trị đối với bất kỳ phiên bản Radmin 3.x nào.

Radmin Viewer 3 miễn phí và không yêu cầu kích hoạt.

Kích hoạt sản phẩm hoạt động như thế nào ? 

Công nghệ kích hoạt sản phẩm kiểm soát số lượng cài đặt phần mềm. Nó xác minh rằng một khóa cấp phép đã không được sử dụng trên nhiều máy tính hơn so với dự định của giấy phép của sản phẩm.

Sau khi mua giấy phép Radmin Server 3, bạn sẽ nhận được khóa cấp phép của mình. Bạn phải nhập nó khi làm theo quy trình kích hoạt. Chương trình tạo khóa nhận dạng phần cứng được gửi đến máy chủ kích hoạt. Không có dữ liệu cá nhân được bao gồm hoặc bắt buộc.

Làm cách nào để kích hoạt RadMin Sever 3 ?

Quá trình kích hoạt sản phẩm yêu cầu kết nối internet và có thể được thực hiện từ máy chủ hoặc máy xem. Vui lòng chọn một trong các cách để kích hoạt Radmin theo cài đặt mạng của bạn. Bạn muốn kích hoạt Radmin từ:

A.Máy chủ Radmin và có quyền truy cập internet

B.Máy chủ Radmin, không có truy cập internet (kích hoạt thủ công)

C.Máy Radmin Viewer, một trong những máy có truy cập internet

D.Máy Radmin Viewer, không thể truy cập internet vào một trong hai máy của tôi (kích hoạt thủ công)

Làm cách nào để kích hoạt Radmin Server 3.x trong một mạng lớn?

Sử dụng công cụ máy chủ kích hoạt Radmin để kích hoạt máy chủ Radmin 3 trong mạng lớn.

Điều gì xảy ra nếu tôi có máy tính mới và muốn cài đặt Radmin Server 3.x trên đó?

Đối với máy tính mới, bạn sẽ cần kích hoạt máy chủ Radmin mới.

Điền vào biểu mẫu này để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn kích hoạt mới. Có thể yêu cầu xác nhận bằng văn bản về việc sử dụng PC.

Làm thế nào để kích hoạt lại chương trình sau khi nâng cấp phần cứng hoặc cài đặt lại hệ điều hành?

Nếu bạn đã cài đặt lại windows, thay ổ cứng hoặc thực hiện các thay đổi phần cứng nhỏ khác – hãy nhập khóa kích hoạt hiện có trên PC đã sửa đổi. Chương trình sẽ sử dụng lại kích hoạt tự động.

Trong trường hợp thay thế bo mạch chủ, có thể yêu cầu kích hoạt mới.

Điền vào biểu mẫu này và chỉ ra khóa cần có giấy phép kích hoạt bổ sung và số lần kích hoạt bạn cần.

Tôi có thể nhập nhiều khóa cấp phép không?

Có, bạn có thể nhập một số khóa cấp phép được phân tách bằng “;” dấu không có dấu cách. Máy chủ kích hoạt sẽ kiểm tra tất cả.

Nếu máy chủ Radmin đã được kích hoạt trước đó trên máy tính này bằng một trong các phím này, nó sẽ được kích hoạt lại. Nếu đó là bản cài đặt máy chủ Radmin mới, máy chủ kích hoạt sẽ chọn khóa cấp phép với các kích hoạt chưa sử dụng.

Làm thế nào để kiểm tra, còn bao nhiêu giấy phép kích hoạt trên key?

Bạn có thể làm điều đó thông qua kiểm tra kích hoạt. Ở đó, bạn có thể kiểm tra số lượng máy tính có khóa hợp lệ và còn bao nhiêu lần kích hoạt khả dụng.

Làm thế nào để tìm ra máy tính nào trong mạng đang chạy Radmin Server?

Cài đặt trình quét cổng nâng cao, chạy quy trình quét mạng con mà bạn quan tâm và chỉ ra cổng 4899.

Biên dịch bởi Hoài Giang-Help.pasicoft

Xem thêm : Kích hoạt RadMin