Nâng cấp với Soft-Key Authorization trong ZWCAD

Pacisoft – Nâng cấp với Soft-Key Authorization trong ZWCAD

Quan trọng:
Bạn phải trả lại giấy phép cũ trước khi kích hoạt các ZWCAD mới nhất với giấy phép mới được nâng cấp.

Hướng dẫn:

1.Cung cấp cho các đại lý bán lẻ soft-key (license code) của ZWCAD cũ của bạn (gọi tắt là oldKey).
2.Lấy soft-key mới (license code) cho ZWCAD. (Gọi tắt là newKey)
3.Trả lại oldKey để xác nhận các newKey:

  • Khởi động ZWCAD License Manager từ Windows Start Menu
  • Nhấn vào nút Return > Return Online > OK

Chỉ áp dụng khi có kết nối Internet.
4.Sử dụng các newKey để kích hoạt ZWCAD.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.