Sử Dụng Sculptris Pro – ZBrush Core

Sử dụng Sculptris Pro trong ZBrush Core

Chế độ Sculptris Pro rất dễ sử dụng vì nó rất linh hoạt. Khai thác hết tiềm năng của nó chỉ yêu cầu bạn ghi nhớ một số mục.

Sculptris Pro hoạt động với các đa giác thô và không tương thích với các bề mặt chia nhỏ. Mô hình của bạn phải là PolyMesh 3D và không được có các mức chia nhỏ. Nếu trạng thái hiện tại của mô hình của bạn không cho phép Sculptris Pro hoạt động, các bàn chải sẽ có hoạt động bình thường.

Bật chế độ Sculptris Pro

Bước đầu tiên để sử dụng chế độ Sculptris Pro là kích hoạt nó bằng cách nhấn nút Sculptris Pro. Trong giao diện người dùng (UI) ZBrush mặc định, nó là logo Sculptris Plus phía trên khung hình. Nếu bạn đang sử dụng giao diện người dùng tùy chỉnh, bạn sẽ tìm thấy nút Sculptris Pro cùng với cài đặt chung của nó trong bảng phụ Stroke >> Sculptris Pro.

Con trỏ bàn chải

Khi Sculptris Pro đã được bật – và nếu công cụ hoặc SubTool hiện tại tương thích – con trỏ bàn chải sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu tím. Nếu con trỏ bàn chải vẫn còn màu đỏ, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng mô hình của bạn không có mức chia nhỏ, không phải là dạng primitive 3D, không phải là ZSphere và không chứa những hình bị ẩn một phần.

Khi sử dụng một bàn chải mịn trong Sculptris Pro, màu con trỏ sẽ chuyển sang màu cam. Điều này cho thấy rằng nét vẽ của bạn sẽ tạo ra cả độ mịn và Tessimation.

Lưu ý:

Màu con trỏ có thể được thay đổi trong bảng phụ Preferences >> Edit.

Kích thước bàn chải

Ở cài đặt mặc định, Kích thước bản vẽ sẽ ảnh hưởng đến mật độ thời gian cho bút vẽ hiện tại của bạn. Kích thước bàn chải lớn sẽ tạo ra đa giác lớn trong khi kích thước bàn chải nhỏ sẽ tạo ra cấu trúc liên kết dày đặc hoặc rất dày đặc, làm cho những chi tiết nhỏ này chính xác ngay cả khi cấu trúc liên kết ban đầu có ít điểm.

Hệ thống này khác với cách DynaMesh tạo ra mật độ cấu trúc liên kết đồng nhất. Nó cho phép bạn tạo các chi tiết nhỏ hoặc các hình dạng rất lớn một cách nhanh chóng bằng cách chỉ điều chỉnh kích thước vẽ.

Như được giải thích trong phần tiếp theo, bạn có thể điều chỉnh cài đặt chung của chế độ Sculptris Pro để đạt được bất kỳ kết quả nào sau đây:

  • Giữ tessimation không đổi mà không cần kiểm soát kích thước bàn chải mật độ của nó.
  • Chỉ có tessellation, không có decimation.
  • Sửa đổi yếu tố bằng cách thay đổi đối với kích thước vẽ và sửa đổi cấu trúc liên kết.

PolyPaint

Sculptris Pro tương thích với PolyPaint và điều này hoạt động theo cách tương tự như điêu khắc: tùy thuộc vào kích thước bàn chải của bạn, nó sẽ thêm các đa giác nếu cần để vẽ chính xác màu đỉnh. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo ra một nét vẽ đẹp ngay cả khi mô hình có độ phân giải thấp.

Những hạn chế

Như đã giải thích ở trên, Sculptris Pro chỉ hoạt động trên các mô hình không có cấp độ chia nhỏ. Nó cũng có một số hạn chế khác cần lưu ý:

  • Chế độ này sẽ không hoạt động trên các mô hình bị ẩn một phần. Nếu bạn ẩn một phần của mô hình, Sculptris Pro sẽ bị vô hiệu hóa ngay cả khi biểu tượng cho biết rằng nó vẫn đang bật. Bàn chải sẽ chuyển sang hành vi mặc định của chúng.
  • Hình chữ nhật để kéo và các nét vẽ DragDot không được hỗ trợ. Chỉ các nét chấm, FreeHand và Spray được hỗ trợ bởi Sculptris Pro.
  • Bàn chải VDM không được hỗ trợ
  • Bất kỳ bàn chải nào tạo ra nội dung sẽ không hoạt động, chẳng hạn như bàn chải IMM / Insert, bàn chải Curve, v.v.
  • UVs không được giữ lại
  • Đối với mặt nạ được xử lý bởi Sculptris Pro. Cường độ mặt nạ sẽ ảnh hưởng đến thời gian hiển thị, việc xác định mức độ mạnh mẽ của cấu trúc đa giác sẽ được sửa đổi.
  • Cài đặt Brush tự động tạo mặt nạ, Mask By Polygroups sẽ không hoạt động với Sculptris Pro.

Biên dịch bởi Gia Tuấn – Pacisoft.com

Xem thêm: ZBrush Core  ||  ZBrush Core Mini