TẠO HDRI TRONG 3DSMAX

PaciSoft – TẠO HDRI TRONG 3DSMAX

Bước 1: Vào Tab Rendering → Panorama Exporter.

Bước 2: Cửa sổ bên phải mở thêm chọn Viewer.

Bước 3: Chọn Open.
Bước 4: Chọn ảnh.
Bước 5: Export → Export Sphere.
Bước 6: Đặt tên rồi chọn đuôi HDRI.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.