Thay đổi mật khẩu trong Kerio

Pacisoft – Thay đổi mật khẩu trong Kerio

Các bước thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn:

1.Đăng nhập vào Kerio Connect Client một cách an toàn thông qua HTTPS.

2.Nhấp vào tên của bạn trong Kerio Connect Client và chọn Settings.

3.Trong Password Change, gõ mật khẩu hiện tại và mới của bạn.

4.Save cài đặt của bạn.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.