Thiết lập V-Ray license

PACISOFT – Thiết lập V-Ray license

V-Ray sử dụng hệ thống cấp license thông qua server. Để thiết lập tính năng này, ta thực hiện các bước sau.

1.Đảm bảo rằng các phần mềm diệt virus mà bạn đang sử dụng và Firewall không chặn kết nối đến License Server. Nếu bị block một hộp thoại sẽ xuất hiện, chọn Unblock.

2.Chọn Windows Start > All Programs > Chaos Group > V-Ray License Server for x64 > Launch V-Ray license server.

hinh1

3.Nếu Firewall của bạn đang được bật, bạn sẽ nhận một hộp thoại thông báo, click chọn Allow access.

hinh1

4.Khi License Server được kích hoạt, icon của License Server sẽ xuất hiện trên Windows System Tray.

hinh1

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.