Xác định địa chỉ của bạn trong Kerio

Pacisoft – Xác định địa chỉ của bạn

Khi gửi tin nhắn, bạn có thể đặt cả From và Reply-To địa chỉ khác với địa chỉ mặc định của bạn.

Reply-To address

1.Nhấp vào tên của bạn ở góc trên bên phải và chọn Settings.

2.Đi đến Email.

3.Trong Composing, gõ một địa chỉ email trong Special Reply-To address.

4.Chọn Save.

From address

Khi soạn tin nhắn, bạn có thể chọn địa chỉ Kerio Connect sẽ gửi tin nhắn.

From addresses có thể được định nghĩa theo hai cách:

  • Trong Kerio Connect khách hàng, bạn có thể thêm một Default From address (Settings → Email → Composing).

  • Yêu cầu bạn quản trị để thêm một địa chỉ email mới trong cài đặt tài khoản Kerio Connect.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.