Giải pháp cài đặt hệ điều hành trên Reader và Acrobat

Giải pháp cài đặt hệ điều hành trên Reader và Acrobat

Nếu bạn đã xác định PDF không bị hỏng hoặc không tuân thủ, hãy thử các bước sau để đảm bảo rằng Reader hoặc Acrobat được cập nhật và không bị hỏng:

  • Cập nhật đến bản phát hành “chấm” mới nhất (ví dụ từ 15.006 đến 15.008).
  • Sửa chữa cài đặt.
  • Cài đặt lại bằng phiên bản mới nhất.
  • Đảm bảo rằng hệ điều hành có thể nhận dạng các tệp PDF.

Cập nhật Reader hoặc Acrobat

Adobe phát hành bản cập nhật bảo mật thường xuyên cho Reader và Acrobat. Bản vá cập nhật mới nhất thường khắc phục sự xung đột với hệ thống của bạn.

1. Mở Reader hoặc Acrobat.
2. Chọn Trợ giúp> Kiểm tra Cập nhật.

Check for Updates

3. Nếu hộp thoại Updater xuất hiện, bấm Yes. Bản cập nhật sẽ tự động cài đặt.

Click Yes in the Updater dialog box

4. Khởi động lại máy tính của bạn.

Sửa chữa Reader hoặc Acrobat (chỉ dành cho Windows)

Reader hoặc Acrobat, hoặc các tài nguyên mà họ tin cậy, có thể bị hỏng. Sửa chữa cài đặt là một biện pháp khắc phục sự cố nhanh chóng.

 Sửa chữa bằng Control Panel


Bạn có thể sửa chữa cài đặt sản phẩm của bạn bằng cách chọn Trợ giúp> Cài đặt sản phẩm [Cài đặt], nhưng phương pháp của Bảng điều khiển hiển thị ở đây đôi khi mang lại kết quả tốt hơn.
1. Đóng Reader hoặc Acrobat.
2. Windows 7: Chọn Start> Control Panel.Windows 8/10: Trên thanh tác vụ, nhấp chuột phải vào nút Start và chọn Control Panel.

Open Control Panel

3. Thực hiện một trong những điều sau trong Control Panel, tùy thuộc vào phiên bản Windows của bạn:

(Windows 10/8/7 / Vista) Click Programs, và sau đó click Programs and Features..
(Windows XP) Double-click Add or Remove Programs.
Trong danh sách các chương trình, chọn Adobe Reader hoặc Adobe Acrobat.

4. Nhấp Change và làm theo các hướng dẫn để sửa chữa ứng dụng. Khi quy trình hoàn tất, hãy nhấp vào  Finish.

Click Change

Sửa chữa từ bên trong Reader hoặc Acrobat

Chọn Help> Repair Installation.

Choose Help Repair Installation

Cài đặt lại bằng phiên bản mới nhất

Cài đặt lại Acrobat hoặc Reader là một quá trình gồm hai bước. Đầu tiên gỡ cài đặt ứng dụng, và sau đó cài đặt lại phiên bản mới nhất.

1. Gỡ cài đặt Adobe Acrobat hoặc Adobe Reader.

2. Cài đặt lại Acrobat hoặc Reader bằng phiên bản mới nhất.

Đảm bảo rằng hệ điều hành của bạn nhận dạng PDF

Hệ thống của bạn có thể không được thiết lập để tự động mở tệp PDF từ máy tính để bàn bằng Reader hoặc Acrobat. Đây là cách thiết lập nó:

Người dùng Windows

Để cấu hình Windows để mở các tệp PDF bằng Reader hoặc Acrobat, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Nhấp chuột phải vào PDF, và sau đó chọn Open With> Chọn chương trình mặc định (hoặc “Chọn ứng dụng khác” trong Windows 10).

Right click choose Open With

2. Chọn Adobe Reader hoặc Adobe Acrobat trong danh sách các chương trình, sau đó thực hiện theo các bước sau:

Trên Windows 7 trở về trước: Chọn Luôn sử dụng chương trình đã chọn để mở tệp này.

Trên Windows 8: Chọn Sử dụng ứng dụng này cho tất cả tệp .pdf.

Trên Windows 10: Chọn Luôn sử dụng ứng dụng này để mở tệp .pdf.

Choose Default Program

Choose another app in Windows 10

3. Click OK.

Người dùng Mac OS

Để cấu hình Mac OS X để mở các tệp PDF bằng Reader hoặc Acrobat, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Nhấp vào biểu tượng tệp PDF trong Finder để chọn nó.

2. Chọn File> Get Info.

Choose File, Get Info

3. Nhấp vào hình tam giác bên cạnh Open With, và chọn Adobe Acrobat Reader hoặc Adobe Acrobat từ danh sách bật lên (nếu sở thích của bạn không có trong danh sách, chọn Other để chọn nó).

Click the triangle next to Open With

4. Click Change All.

 

Tagged: