Khắc phục sự cố tải xuống trên Creative Cloud

Khắc phục sự cố tải xuống trên Creative Cloud

Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm không phải là Creative Cloud.  Để được trợ giúp về các vấn đề tải xuống của Creative Cloud, hãy xem Khắc phục sự cố tải xuống và cài đặt các vấn đề về Creative Cloud .

Chỉ cần cố gắng tìm liên kết Download?
Tìm ứng dụng mà bạn quan tâm trên trang Download của Adobe.
Có sự cố khi tải xuống các sản phẩm Không phải Creative Cloud Adobe? Hãy thử các giải pháp này để giải quyết các sự cố phổ biến của trình duyệt, hệ thống và kết nối có thể ảnh hưởng đến việc tải xuống thành công các sản phẩm không phải của Creative Cloud.

Hãy thử lần đầu tiên

Thực hiện theo các bước khắc phục sự cố trong một trong những tài liệu sau đây – bất kỳ điều nào áp dụng cho tải xuống của bạn:

  • Không thể tải xuống một sản phẩm đã mua của Creative Cloud chưa? Xem Khắc phục sự cố tải xuống của Akamai Download Manager.
  • Không thể tải xuống bản dùng thử mà sử dụng Trình quản lý tải xuống của Akamai? (Bao gồm Acrobat X Pro Không áp dụng cho tải ở Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, hoặc Ấn Độ.) See Can not download trial | Akamai Download Manager.
  • Vấn đề cài đặt | Flash Player | các cửa sổ
  • Vấn đề cài đặt | Flash Player | hệ điều hành Mac
  • Khắc phục sự cố Acrobat Reader download
  • Tải eBooks | Adobe Digital Editions

Thử lần thứ hai này

Sử dụng một trình duyệt khác

Thông thường, cách đơn giản nhất để giải quyết tải không thành công là thử tải lại bằng cách sử dụng một trình duyệt khác. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng Internet Explorer trên Windows, hãy thử Firefox. Nếu bạn đang sử dụng Firefox trên Mac OS, hãy thử Safari.

Đảm bảo rằng máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu của Akamai Download Manager

Xem Câu hỏi thường gặp về Tải về của Akamai Download Manager. (Không áp dụng cho các lần tải xuống ở Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philipin, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan hoặc Ấn Độ.)

Cho phép cửa sổ bật lên và cookie

Cho phép cửa sổ bật lên trong trình duyệt của bạn hoặc thêm www.adobe.com vào danh sách ngoại lệ của trình chặn cửa sổ bật lên. Ngoài ra, cho phép cookie của bên thứ ba. Để được hướng dẫn, hãy xem tài liệu của trình duyệt của bạn.

Có thể bạn quan tâm: