Bản cập nhật V-Ray for 3ds Max 3.40.02

Tải bản cập nhật mới nhất của V-Ray for 3ds Max. Chaosgroup đã cải tiến và sửa các lỗi ở bản trước. V-Ray 3.40.02 for 3ds Max (lưu ý KH phải có tài khoản trên Chaos) Thông tin update Modified Features VRayDenoiser Prevent the Denoiser Render Elements from saving as separate files VRayOSLMtl / VRayOSLTex Speed up […]

Read More >