Bản cập nhật Adobe Creative Cloud for Teams 2015

Adobe Gold Partner News

Creative Cloud for team mở ra một kỷ nguyên mới của sự sáng tạo và cộng tác cho đội ngũ sáng tạo của bạn tất cả mọi thứ cần phải nắm bắt để có cảm hứng và làm việc cùng nhau tạo ra nội dung tuyệt vời trên máy tính và điện thoại di động. Các chuyên gia sáng tạo có thể dễ dàng tăng tốc công việc của họ cho các chiến dịch tuyệt vời, và doanh nghiệp của bạn sẽ được hưởng lợi ngân sách, quản lý giấy phép dễ dàng và kiểm soát tối đa về phần mềm.

Chi tiết các Update xin theo dõi tại: https://adobeinteractiveguide.adobe.com/ml/creativecloud/ProductOverview.html

PACISOFT Chanel News

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.