Các dòng sản phẩm phần mềm máy chủ của Altova – FlowForce Server 2021 (P2)

1. Trình kích hoạt công việc trong máy chủ Altova FlowForce

Hệ thống kích hoạt công việc linh hoạt và có khả năng tùy chỉnh cao cho phép bạn lên lịch xử lý máy chủ FlowForce dựa trên các yêu cầu riêng của từng công việc.

Bộ hẹn giờ kích hoạt công việc sẽ hoạt động một lần hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần (cơ chế gần giống như đồng hồ báo thức), trình kích hoạt hệ thống tệp sẽ bắt đầu công việc khi có một thay đổi được phát hiện trong một tập tin hoặc thư mục, hoặc HTTP kích hoạt thăm dò ý kiến một URI cho các thay đổi.

Nhiều trình kích hoạt có thể được xác định cho mỗi công việc và một số trình kích hoạt có thể hoạt động cùng lúc. Bất cứ khi nào trình kích hoạt được khởi động, toàn bộ các bước thực hiện công việc đều được xử lý.

Khởi động trình kích hoạt công việc

Màn hình chính của giao diện Web hiển thị danh sách liệt kê tất cả các trình kích hoạt sẽ thực hiện các công việc của FlowForce Server trong tương lai cùng với ngày và giờ cụ thể.

Một phần khác của màn hình chính sẽ hiển thị tất cả các công việc hiện đang chạy với thời gian kích hoạt và các chi tiết khác.

Bộ hẹn giờ kích hoạt công việc

Time triggers cung cấp các tùy chọn để lên lịch thực hiện công việc theo thời gian bắt đầu kết thúc vào các ngày trong tuần, ngày trong tháng. Và hơn thế nữa bạn có thể lên lịch công việc lặp lại trong khoảng thời gian quy định và thậm chí chạy nhiều phiên bản cùng một lúc nếu quy trình làm việc yêu cầu.

Kích hoạt tệp và thực hiện các Step

FlowForce Server cho phép bạn nắm bắt tên của các tệp mới được chuyển đến trong một thư mục được theo dõi. Mỗi tên tệp kích hoạt có thể được định nghĩa như một tham số đầu vào cho các bước thực hiện công việc, bao gồm ánh xạ dữ liệu được thực hiện bởi MapForce Server hoặc các chuyển đổi được thực hiện bởi StyleVision Server.

2. Bộ nhớ đệm được sử dụng trong máy chủ FlowForce

Quản trị viên FlowForce Server có thể lên lịch thực hiện một công việc tốn thời gian và lưu trữ kết quả vào bộ nhớ đệm. Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ đệm sau đó có thể sẽ cung cấp các thông tin cần thiết ngay tức thì khi bất kỳ người dùng nào đang thực hiện công việc dưới dạng một dịch vụ Web. Khi một công việc FlowForce Server được hiển thị dưới dạng dịch vụ Web, kết quả công việc này được lưu trong bộ nhớ đệm sẽ cung cấp phản hồi tức thời cho người dùng cục bộ hoặc dùng thiết bị di động, việc cung cấp này chỉ bị giới hạn bởi tốc độ mạng.

Bộ nhớ đệm đặc biệt có lợi cho các công việc chuyển đổi dữ liệu cấp doanh nghiệp của FlowForce Server phải hoạt động với lượng lớn dữ liệu, yêu cầu truy vấn cơ sở dữ liệu phức tạp hoặc sử dụng dịch vụ Web trong đó hiệu suất của hệ thống bên ngoài có thể không thể dự đoán được.

Bộ nhớ đệm được hỗ trợ cho các công việc phải sử dụng tham số và tổ hợp tham số. Trong hộp thoại cấu hình công việc, quản trị viên chỉ định nhiều mục trong bộ nhớ đệm để phù hợp với số lượng tổ hợp tham số khả dụng cái mà được mong đợi trở nên điển hình trong sử dụng hàng ngày.

Bộ hẹn giờ kích hoạt công việc Refresh Cache của FlowForce Server sẽ tự động chạy lại công việc trong nền, sử dụng các tham số tương tự, để cập nhật bộ nhớ đệm. Thay vì hết hạn bộ nhớ đệm cũ, bạn sẽ nhận được mục nhập bộ nhớ đệm được làm mới tự động và có thể tinh chỉnh hiệu suất chính xác trên các hệ thống back-end của bạn.

Hành động tương tự áp dụng cho mỗi tổ hợp tham số khả dụng tương ứng với từng mục nhập bộ nhớ đệm riêng lẻ. Mỗi tổ hợp tham số được hoạt động ngay lần đầu tiên khởi chạy và sau đó, dựa trên Refresh timer, nó sẽ được cập nhật liên tục.

3. Chức năng bảo mật

FlowForce Server bao gồm một tập hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ để kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống.

Quản trị viên có thể định cấu hình các tính năng bảo mật để cho phép nhiều phòng ban hoặc nhóm người dùng chia sẻ việc sử dụng một máy chủ mạnh mẽ mà không ảnh hưởng đến các máy chủ khác hoặc kho lưu trữ dữ liệu riêng tư ở bất kỳ đâu trên mạng.

Người dùng và vai trò

Tất cả quyền truy cập vào máy chủ FlowForce sẽ bắt đầu bằng cách đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu hợp lệ. Quản trị viên hệ thống tạo tài khoản người dùng mới và chỉ định các đặc quyền cho người dùng. Người dùng cũng được giao cho một hoặc nhiều vai trò điều hành trong hệ thống.

Vai trò có thể được định nghĩa trong một cấu trúc nơi mà một vai trò là thành viên của một vai trò khác và kế thừa tất cả các đặc quyền của vai trò rộng hơn. Ngoài ra, vai trò hẹp hơn có thể được trao các đặc quyền duy nhất. Ví dụ: một vai trò được gọi là Giám đốc Sản xuất là một thành viên của Bộ phận Sản xuất thì vai trò của Giám đốc Sản xuất được xem là nhân viên của Bộ phận Sản xuất.

Hệ thống này cho phép quản trị viên dễ dàng xác định cấu hình các nhóm người dùng có đặc quyền giống nhau và tạo ra một tổ chức phân cấp quyền hạn và trách nhiệm.

Containers

Một container tương tự như một thư mục trong hệ thống tệp. Các container trong FlowForce Server tạo ra một cấu trúc phân cấp cho việc lưu trữ các cấu hình và thậm chí cả các container khác. Quản trị viên xác định quyền truy cập vào các container bằng cách gán quyền truy cập cho từng vai trò và các vai trò lần lượt được chỉ định cho người dùng.

Hai container sẽ được xác định đã tồn tại trong máy chủ FlowForce từ trước là:

  • System: chứa các chức năng hệ thống được tích hợp sẵn để cho phép máy chủ FlowForce sao chép, di chuyển hoặc đổi tên tệp, tạo thư mục, v.v.
  • Public: là một container mặc định cho các ánh xạ được triển khai từ MapForce và các stylesheet được tải lên từ StyleVision.

Quản trị viên có thể tạo các container bổ sung nếu cần, chẳng hạn như dùng để cô lập các tài nguyên của các phòng ban hoặc các nhóm người dùng khác.

Credentials (Thông tin đăng nhập)

Credential là thông tin đăng nhập hệ điều hành được lưu trữ được sử dụng để thực hiện các tác vụ trên máy chủ FlowForce.

Các tác vụ trong FlowForce Server sẽ tự hoạt động khi các điều kiện kích hoạt công việc được xác định. FlowForce Server thực hiện công việc bằng tài khoản người dùng hệ điều hành cụ thể, đảm bảo rằng các job step không truy cập dữ liệu trái phép, dù vô tình hay cố ý.

Tất cả mọi tác vụ trong máy chủ FlowForce phải có thông tin đăng nhập được chỉ định để thực hiện các job step. Ngoài ra, người dùng hệ điều hành sẽ được tham chiếu bởi thông tin đăng nhập có đủ quyền truy cập vào các thư mục chứa các thành phần trong máy chủ FlowForce.

Thông tin đăng nhập có thể được định nghĩa là các đối tượng độc lập và được gán cho nhiều tác vụ trong FlowForce Server. Và thông tin đăng nhập có thể được nhập một cách thủ công cho bất kỳ công việc cụ thể nào.

4. Máy chủ RaptorXML / XBRL

Các tác vụ xử lý của máy chủ RaptorXML và máy chủ RaptorXML + XBRL có thể được định nghĩa như là các job step của máy chủ FlowForce để xác thực XML, thực hiện các hoạt động của XQuery và XSLT cũng như xác thực các tài liệu phiên bản XBRL và phân loại XBRL.

Quý bạn đọc có thể tham khảo phần 1 tại đây

Biên dịch bởi Hằng Nga – Pacisoft.com

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.