Thêm số điện thoại để phục hồi tài khoản

Thêm số điện thoại để phục hồi tài khoản

ID Adobe là vé của bạn đến trải nghiệm an toàn và cá nhân với các ứng dụng và dịch vụ của Adobe. Việc mua hàng, thành viên, cập nhật và thử nghiệm các ứng dụng và dịch vụ của Adobe đều được quản lý thông qua Adobe ID của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Adobe ID để đăng ký sản phẩm, theo dõi các đơn đặt hàng, liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Adobe, và tham gia các diễn đàn và sự kiện của Adobe.

Bạn có thể sử dụng điện thoại để đặt lại mật khẩu cho tài khoản của mình. Thực hiện theo các bước sau để thêm số điện thoại của bạn để phục hồi tài khoản:

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.

2. Trong thanh điều hướng ở đầu trang Quản lý tài khoản, nhấp vào Bảo mật và Riêng tư.

3. Trong phần Phục hồi Tài khoản, hãy nhấp vào Quản lý.

Account Recovery

4. Trong phần Điện thoại khôi phục, hãy nhấp vào Thêm.Trong phần Điện thoại khôi phục, hãy nhấp vào Thêm.

Phone recovery

5. Nhập số điện thoại của bạn và nhấp vào Text Me.

Add phone number

6. Kiểm tra điện thoại di động của bạn và nhập mã SMS gồm sáu chữ số. Nhấp vào Xác minh.

Phone number verification

Thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại

Bạn có thể thay đổi địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại liên quan đến tài khoản Adobe ID của mình. Để làm đươc như vậy, hãy tuân theo những bước sau:

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.

2. Trong thanh điều hướng ở đầu trang Quản lý tài khoản, nhấp vào Truyền thông.

3. Để thay đổi số điện thoại hoặc địa chỉ của bạn, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.

Communications page

4. Thực hiện thay đổi của bạn trong cửa sổ bật lên và nhấp vào Lưu.

Có thể bạn quan tâm: