Kaizala Web hoạt động như thế nào

 

Microsoft đang cập nhật thêm 11/2018

Kaizala được xem là công cụ giúp doanh nghiệp có lượng nhân viên thường xuyên làm việc trực tuyến, có thể kết nối và làm việc cùng nhau một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể dùng ứng dụng này như là phương pháp khác để trao đổi với khách hàng, đối tác hay nhà cung cấp của mình.

Kaizala Web (Preview) (Beta) sẽ cho phép bạn truy cập vào Kaizala từ trình duyệt trên máy tính của bạn. Trước khi bạn có thể sử dụng trang Kaizala Web, bạn cần phải đăng nhập vào các ứng dụng Kaizala trên điện thoại di động. Kaizala Web là chỉ đơn giản là một phần mở rộng của điện thoại; Các ứng dụng web cuộc đàm thoại và tin nhắn từ điện thoại di động.

Cách chạy bản Web

Thiết lập trang Kaizala Web

 1. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của Kaizala trên điện thoại di động của bạn. Nếu bạn thấy tab Kaizala Web (xem trước) dưới tôi phần trong ứng dụng Kaizala, sau đó bạn có quyền truy cập để xem trước.
 2. Tải về các ứng dụng mới nhất từ các cửa hàng chơi Google hay Apple App Store.
 3. Đi đến https://webapp.kaiza.la/ trong trình duyệt web Microsoft Edge hoặc Google Chrome.
 4. Nhập số điện thoại Kaizala và chọn Tạo ra mã.

Đăng nhập vào Kaizala bằng điện thoại và chọn tạo mã.

 1. Từ các ứng dụng Kaizala trên điện thoại di động của bạn, đi với tôi > Kaizala trang Web để xem các kết nối mã.
 2. Từ trang Xác minh mã trên trình duyệt của bạn, nhập mã số ghép nối, và sau đó chọn kiểm tra & đăng nhập.

Xác minh mã để đăng nhập vào Kaizala

Bạn có thể sử dụng Kaizala trên trình duyệt của bạn và các ứng dụng điện thoại di động.

Những gì có sẵn trong trang Kaizala Web (xem trước)?

 • Gửi, nhận, và xem thư của bạn.
 • Gửi, nhận, và xem các file đính kèm (bao gồm cả hình ảnh, video và các tập tin tài liệu). Bạn không thể sử dụng máy tính của bạn camera và microphone để tạo mới tập tin đính kèm.
 • Xem và trả lời một số hành động out-of-the-box và tùy chỉnh.
 • Sử dụng các chức năng trả lời.
 • Sao chép và dán hoặc kéo và thả tập tin đính kèm (bao gồm cả hình ảnh, video và các tập tin tài liệu).
 • Bắt đầu cuộc trò chuyện 1:1.
 • Có điện thoại của bạn phí khi sử dụng các ứng dụng web trong một thời gian dài (để tránh app đi vào chế độ ngủ).
 • Kết nối WiFi để tránh sử dụng dữ liệu mạng điện thoại.
 • Vô hiệu hóa tối ưu hóa pin trên Kaizala. Để làm điều này, hãy vào cài đặt Kaizala và tối ưu hóa các thông báo của bạn.
 • Không khó khăn đóng các ứng dụng Kaizala.

Những gì không phải là không có sẵn trong trang Kaizala Web (xem trước)?

 • Bạn không thể tạo các nhóm thông qua các ứng dụng web hiện nay. (Đến sớm)
 • Duyệt các thông báo thư mới. (Đến sớm)
 • Dành hỗ trợ: chúng tôi không thể mở nhóm dành được bảo vệ trên ứng dụng web cho các mục đích bảo vệ dữ liệu.
 • Bạn không thể chuyển tiếp, chia sẻ hoặc xem thông tin nhóm.

© PACISOFT | Microsoft 2018 (26/11/2018)