Máy chủ MapForce của Altova và tính năng tự động hóa chuyển đổi dữ liệu (P2)

1. API for Direct Execution

MapForce Server bao gồm một API cho phép thực thi trực tiếp bằng các chương trình được viết bởi C# và VB.NET trong Window, từ các ứng dụng Windows khác thông qua giao diện COM và từ các chương trình Java trong Windows, Linux và MacOS.

API này cho phép các nhà phát triển kết hợp các chức năng của MapForce Server thành các tính năng trong ứng dụng của riêng họ. Một trường hợp sử dụng MapForce Server có thể xảy ra là chuyển đổi dữ liệu đến từ một nguồn bên ngoài sang định dạng nội bộ tiêu chuẩn trước khi nhà phát triển thực hiện các thao tác với nó trong chương trình của riêng mình.

2. Ví dụ về mã API

Các tài liệu được cung cấp về MapForce Server API chứa các code example cho C#,C++, Java, VBScript và Visual Basic để giúp các nhà phát triển nhanh chóng truy cập vào MapForce Server theo phương thức lập trình từ .NET, Java hoặc code dựa trên COM.

3. MapForce Server hỗ trợ lệnh Bulk Insert (chèn hàng loạt) cho cơ sở dữ liệu

Bulk Insert là một thao tác có sẵn đối với một số cơ sở dữ liệu nhất định cho phép một khối lượng lớn dữ liệu được chèn vào bảng cơ sở dữ liệu bằng một câu lệnh SQL duy nhất, trái ngược với phương pháp điển hình của việc sử dụng các câu lệnh Insert riêng lẻ cho mỗi hàng. Vì vậy tổng chi phí xử lý bằng công cụ cơ sở dữ liệu sẽ giảm đáng kể và hiệu suất đạt được cao hơn nhiều. Các thử nghiệm với MapForce Server đã cho thấy lệnh Bulk Insert có thể nhanh hơn 10 lần so với các câu lệnh Insert riêng lẻ.

Lệnh Bulk Insert cũng trở nên hữu ích trong môi trường nhiều người dùng. Một chuỗi dài các lệnh Insert được truyền đến cơ sở dữ liệu bởi một người dùng có khả năng bị gián đoạn bởi một người dùng khác khi họ gửi yêu cầu Select đến cùng một bảng. Trong trường hợp như thế này, thao tác Select sẽ dẫn đến việc dữ liệu không đầy đủ hoặc không hợp lệ.

4. Máy chủ MapForce phiên bản nâng cấp

MapForce Server Advanced Edition cung cấp thông lượng nhanh hơn nữa cho các nền tảng máy chủ hiệu suất cao.

MapForce Server bản nâng cấp chứa một vài tối ưu hóa, bao gồm đa luồng thực hiện ánh xạ nhiều dữ liệu khác nhau và tối ưu hóa thực hiện ánh xạ dữ liệu.

Các thành phần tham gia trong MapForce sẽ mở rộng chức năng của câu lệnh tham gia SQL cho tất cả các định dạng dữ liệu, áp dụng giao diện trực quan dễ sử dụng.

Các thử nghiệm đã cho thấy một số ánh xạ dữ liệu được gửi bởi người dùng MapForce Server hiện tại hoạt động nhanh hơn tới 70 lần (khi được chạy bởi MapForce Server bản nâng cấp).

MapForce Server bản nâng cấp hỗ trợ các máy chủ hiệu suất cao định cấu hình với hai hoặc nhiều lõi. Altova tiếp tục cung cấp phiên bản tiêu chuẩn của MapForce Server cho các nền tảng lõi đơn. MapForce Server bản nâng cấp chỉ đơn giản là cung cấp kết quả tương tự nhanh hơn nhiều.

*Kết quả hiệu suất dựa trên các thử nghiệm nội bộ của Altova. Kết quả khi khách hàng sử dụng có thể khác nhau.

Quý bạn đọc có thể tham khảo phần 1 tại đây.

Biên dịch bởi Hằng Nga – Pacisoft.com

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.