So sánh các phiên bản Windows Server 2019

Tài liệu tham khảo

Các phiên bản

Có 3 phiên bản chính của Windows Server, dựa trên kích thước của tổ chức cũng như các yêu cầu về trung tâm dữ liệu và ảo hóa:
 • Phiên bản Datacenter lý tưởng cho các môi trường trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định và được ảo hóa cao.
 • Phiên bản Standard lý tưởng cho khách hàng có môi trường không ảo hóa hoặc ảo hóa thấp. BÁN CHẠY
 • Phiên bản Essentials là máy chủ đầu tiên được kết nối với đám mây, lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ có tối đa 25 người dùng và 50 thiết bị. Essentials là chọn lựa tốt cho những khách hàng hiện đang sử dụng ấn bản Foundation nhưng ấn bản này không khả dụng (không bán) với Windows Server 2016, 2019. HIẾM KHI
Liên lạc với sales@pacisoft.com để được tư vấn MUA Windows Server , SQL Server 2019 bản quyền

So sánh

2 phiên bản phổ biến và bán chạy nhất phù hợp đa số nhu cầu và yêu cầu hạ tầng CNTT của các doanh nghiệp: Standard Datacenter

Phiên bản Thích hợp cho… Mô hình cấp phép Yêu cầu về CAL
Datacenter
Các môi trường trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định và được ảo hóa cao
Theo lõi/CAL*
(Dựa trên lõi)
Windows Server CAL**
Standard
Các môi trường không ảo hóa hoặc ảo hóa thấp
Theo lõi/CAL*
(Dựa trên lõi)
Windows Server CAL**
Essentials
Các doanh nghiệp nhỏ có tối đa 25 người dùng và 50 thiết bị
Specialty Server
(Giấy phép máy chủ)
Không yêu cầu CAL
 • Về cơ bản, hai phiên bản Datacenter và Standard đều có tính năng giống nhau, chỉ khác nhau ở license.
 • Tất cả các lõi vật lý trên máy chủ phải được cấp phép, theo quy định tối thiểu 8 giấy phép lõi trên mỗi bộ xử lý thực và tối thiểu 16 giấy phép lõi trên mỗi máy chủ. Xem thêm
 • Ghi chú: Lõi = Core

So sánh tính năng Windows Server 2016, 2019 dựa trên mã Windows Server SKU.

Tính năng Standard edition Datacenter edition
Core Windows Server functionality Included in Windows Server Datacenter edition Included in Windows Server Standard edition
Hybrid integration Included in Windows Server Datacenter edition Included in Windows Server Datacenter edition
Hyper-Converged Infrastructure Feature unavailable in Windows Server 2016 Standard Included in Windows Server Datacenter edition
OSEs*/Hyper-V containers 2[*] Unlimited
Windows Server containers Unlimited Unlimited
Host Guardian Service Included in Windows Server Datacenter edition Included in Windows Server Datacenter edition
Storage Replica Included in Windows Server Datacenter edition[**] Included in Windows Server Datacenter edition
Shielded virtual machines (VMs) Feature unavailable in Windows Server 2016 Standard Included in Windows Server Datacenter edition
Software-defined networking Feature unavailable in Windows Server 2016 Standard Included in Windows Server Datacenter edition
Software-defined storage Feature unavailable in Windows Server 2016 Standard Included in Windows Server Datacenter edition
 • [*]Windows Server Standard Edition licence includes permission for two OSEs or VMs

 • [**]Limited to single volume up to 2TB.

Datacenter Standard
Chức năng chính của Windows Server
Môi trường hệ điều hành (vùng chứa OSE/Hyper-V)
Không giới hạn 2*
Vùng chứa Windows Server
Không giới hạn Không giới hạn
Host Guardian Service
Nano Server**
Tính năng lưu trữ bao gồm Storage Spaces Direct và Storage Replica
Shielded Virtual Machines
Ngăn nối mạng 

*Phiên bản Standard cho phép sử dụng một phiên bản phần mềm máy chủ đang thi hành trong OSE thực trên máy chủ được cấp phép (ngoài hai OSE ảo), nếu OSE thực chỉ được sử dụng để lưu trữ và quản lý các OSE ảo.


**Cần có Bảo hiểm phần mềm để triển khai và vận hành Nano Server trong sản xuất.

So sánh FULL

Locks and Limits

Locks and Limits Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Datacenter
Maximum number of users Based on CALs Based on CALs
Maximum SMB connections 16777216 16777216
Maximum RRAS connections unlimited unlimited
Maximum IAS connections 2147483647 2147483647
Maximum RDS connections 65535 65535
Maximum number of 64-bit sockets 64 64
Maximum number of cores unlimited unlimited
Maximum RAM 24 TB 24 TB
Can be used as virtualization guest Yes; 2 virtual machines, plus one Hyper-V host per license Yes; unlimited virtual machines, plus one Hyper-V host per license
Server can join a domain yes yes
Edge network protection/firewall no no
DirectAccess yes yes
DLNA codecs and web media streaming Yes, if installed as Server with Desktop Experience Yes, if installed as Server with Desktop Experience

Server roles

Windows Server roles available Role services Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Datacenter
Active Directory Certificate Services Yes Yes
Active Directory Domain Services Yes Yes
Active Directory Federation Services Yes Yes
AD Lightweight Directory Services Yes Yes
AD Rights Management Services Yes Yes
Device Health Attestation Yes Yes
DHCP Server Yes Yes
DNS Server Yes Yes
Fax Server Yes Yes
File and Storage Services File Server Yes Yes
File and Storage Services BranchCache for Network Files Yes Yes
File and Storage Services Data Deduplication Yes Yes
File and Storage Services DFS Namespaces Yes Yes
File and Storage Services DFS Replication Yes Yes
File and Storage Services File Server Resource Manager Yes Yes
File and Storage Services File Server VSS Agent Service Yes Yes
File and Storage Services iSCSI Target Server Yes Yes
File and Storage Services iSCSI Target Storage Provider Yes Yes
File and Storage Services Server for NFS Yes Yes
File and Storage Services Work Folders Yes Yes
File and Storage Services Storage Services Yes Yes
Host Guardian Service Yes Yes
Hyper-V Yes Yes; including Shielded Virtual Machines
MultiPoint Services Yes Yes
Network Controller No Yes
Network Policy and Access Services Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
Print and Document Services Yes Yes
Remote Access Yes Yes
Remote Desktop Services Yes Yes
Volume Activation Services Yes Yes
Web Services (IIS) Yes Yes
Windows Deployment Services Yes Yes
Windows Server Essentials Experience Yes Yes
Windows Server Update Services Yes Yes

Features

Windows Server Features installable with Server Manager (or PowerShell) Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Datacenter
.NET Framework 3.5 Yes Yes
.NET Framework 4.6 Yes Yes
Background Intelligent Transfer Service (BITS) Yes Yes
BitLocker Drive Encryption Yes Yes
BitLocker Network Unlock Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
BranchCache Yes Yes
Client for NFS Yes Yes
Containers Yes (Windows containers unlimited; Hyper-V containers up to 2) Yes (all container types unlimited)
Data Center Bridging Yes Yes
Direct Play Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
Enhanced Storage Yes Yes
Failover Clustering Yes Yes
Group Policy Management Yes Yes
Host Guardian Hyper-V Support No Yes
I/O Quality of Service Yes Yes
IIS Hostable Web Core Yes Yes
Internet Printing Client Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
IPAM Server Yes Yes
iSNS Server service Yes Yes
LPR Port Monitor Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
Management OData IIS Extension Yes Yes
Media Foundation Yes Yes
Message Queueing Yes Yes
Multipath I/O Yes Yes
MultiPoint Connector Yes Yes
Network Load Balancing Yes Yes
Peer Name Resolution Protocol Yes Yes
Quality Windows Audio Video Experience Yes Yes
RAS Connection Manager Administration Kit Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
Remote Assistance Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
Remote Differential Compression Yes Yes
RSAT Yes Yes
RPC over HTTP Proxy Yes Yes
Setup and Boot Event Collection Yes Yes
Simple TCP/IP Services Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
SMB 1.0/CIFS File Sharing Support Installed Installed
SMB Bandwidth Limit Yes Yes
SMTP Server Yes Yes
SNMP Service Yes Yes
Software Load Balancer Yes Yes
Storage Replica No Yes
Telnet Client Yes Yes
TFTP Client Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
VM Shielding Tools for Fabric Management Yes Yes
WebDAV Redirector Yes Yes
Windows Biometric Framework Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
Windows Defender features Installed Installed
Windows Identity Foundation 3.5 Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
Windows Internal Database Yes Yes
Windows PowerShell Installed Installed
Windows Process Activation Service Yes Yes
Windows Search Service Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
Windows Server Backup Yes Yes
Windows Server Migration Tools Yes Yes
Windows Standards-Based Storage Management Yes Yes
Windows TIFF IFilter Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
WinRM IIS Extension Yes Yes
WINS Server Yes Yes
Wireless LAN Service Yes Yes
WoW64 support Installed Installed
XPS Viewer Yes, when installed as Server with Desktop Experience Yes, when installed as Server with Desktop Experience
Features available generally Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Datacenter
Best Practices Analyzer Yes Yes
Constrained Storage Replica Yes, (1 Partnership and 1 Resource Group with Single 2TB volume) Yes, unlimited
Direct Access Yes Yes
Dynamic Memory (in virtualization) Yes Yes
Hot Add/Replace RAM Yes Yes
Microsoft Management Console Yes Yes
Minimal Server Interface Yes Yes
Network Load Balancing Yes Yes
Windows PowerShell Yes Yes
Server Core installation option Yes Yes
Nano Server installation option Yes Yes
Server Manager Yes Yes
SMB Direct and SMB over RDMA Yes Yes
Software-defined Networking No Yes
Storage Management Service Yes Yes
Storage Spaces Yes Yes
Storage Spaces Direct No Yes
Volume Activation Services Yes Yes
VSS (Volume Shadow Copy Service) integration Yes Yes
Windows Server Update Services Yes Yes
Windows System Resource Manager Yes Yes
Server license logging Yes Yes
Inherited activation As guest if hosted on Datacenter Can be host or guest
Work folders Yes Yes

Nguồn: PACISOFT.vn  – Updated on 26-11-2018