[Splashtop On-Prem] Splashtop Center- làm thế nào để thay đổi cổng mạng?

 pacisoft.com -làm thế nào để thay đổi cổng mạng trên phần mềm Splashtop Center

Bạn có thể thay đổi cổng mạng mà Splashtop Gateway đang phục vụ khá dễ dàng.

Đăng nhập vào bảng điều khiển quản lý của Gateway với tư cách quản trị viên hệ thống, vào System > Network, phần hiển thị cổng mà Gateway đang phục vụ, nhấp vào Change Port sẽ cho phép người dùng nhập cổng mới và áp dụng.

Lưu ý:

1. Thay đổi cổng sẽ tự động khởi động lại dịch vụ Gateway, cần một phút để sẵn sàng trở lại.

2. Nếu bạn đã đăng nhập ứng dụng khách đã triển khai Streamer hoặc ứng dụng khách Splashtop Center, các ứng dụng khách Streamers và ứng dụng khách Splashtop Center này sẽ bị đăng xuất, do sự thay đổi cổng, bạn cần chỉ định đúng IP: Cổng trong Streamer và bật -Prem phía khách hàng để đăng nhập lại vào Gateway. 443 là cổng mặc định, có thể bỏ qua.

(IP đầu vào: Cổng trong trường Gateway để triển khai)

(IP đầu vào: Cổng trong trường Gateway để đăng nhập)

3. Theo thông lệ chung, chúng tôi khuyên bạn, với tư cách là quản trị viên CNTT, cần đảm bảo rằng cổng bạn muốn thay đổi không bị chiếm dụng, bạn có thể sử dụng tiện ích khôi phục cài sẵn của Windows để kiểm tra. Từ tìm kiếm của Windows gõ resmon, chạy công cụ resmon, đi tới Network, mở rộng Listening Port và kiểm tra xem không có phần mềm nào khác đang lắng nghe trên cổng đã chọn.

Biên dịch bởi Trinh Minh-pacisoft.com

Xem thêm về Splashtop

Splastop Business-làm cách nào để đăng nhập khi máy tính từ xa sử dụng Azure Active Directory?

Splashtop-tại sao tôi thấy hai con trỏ chuột trong phiên từ xa?