Hướng dẫn cài đặt V-ray 3.4 for Sketchup

1. Double-click vào file cài đặt, bảng thông báo về  license agreement của V-ray sẽ xuất hiện, chọn I agree.

2.Chọn phiên bản và các gói cài đặt bạn muốn, thư mục cài đặt mặc định sẽ thuộc ổ C: hoặc bạn có tùy chọn theo ý thích. Sau đó chọn Install Now.

3. Trong trường hợp chọn Customize , ô hiển thị sẽ có dạng như sau

4. Khi chọn Install Now bảng hiển thị sẽ như hình sau

5. Click Finish để hoàn tất quá trình cài đặt

 

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.