Hướng dẫn cách download và cài đặt Illustrator

Hướng dẫn cách download và cài đặt Illustrator

Hướng dẫn cách download và cài đặt Illustrator

Hướng dẫn cách download và cài đặt Illustrator

  1. Làm thế nào để tải về và cài đặt Illustrator ?

2. Tại sao không cài đặt được Illustrator ?

Cách khắc phục xem tại:

3. Liệu tôi có thể tải về bản dùng thử của Illustrator ?

Dĩ nhiên bạn có thể tải về bản dùng thử của Illustrator tại Creative Cloud apps catalog. Tìm hiểu cách download bản trial.

4. Làm cách nào để khôi phục lại Adobe ID hoặc password ?

Xem Tài khoản Adobe ID và khắc phục sự cố đăng nhập để khôi phục tài khoản.

5. Tôi có thể cài đặt Illustrator trên máy tính khác không ?

Bạn có thể cài đặt Illustrator trên 2 máy tính. Nếu bạn muốn cài đặt trên một máy tính thứ ba thì phải deactivate (hủy kích hoạt) một trong hai máy tính còn lại. Xem tại Kích hoạt hoặc đăng xuất khỏi ứng dụng Creative Cloud

Series bài viết hướng dẫn sử dụng AI

  1. Hướng dẫn cách download và cài đặt Illustrator (Bài này)
  2. Hướng dẫn lưu artwork trong Illustrator
  3. Hướng dẫn thực hiện các tác vụ Illustrator cơ bản
  4. Hướng dẫn về các chế độ trong suốt, phối màu
  5. Hướng dẫn cắt, chia và tỉa các đối tượng
  6. Hướng dẫn làm việc với các hiệu ứng trong Illustrator
  7. Hướng dẫn sử dụng clipping mask trong Illustrator